Økonomi og handlingsplan 2023-2026

Hortenspiken med pengesekk - Klikk for stort bildeFungerende kommunedirektør og økonomisjef i Horten kommune offentliggjør og presenterer forslag til økonomi- og handlingsplan 2023-2026, tirsdag 1. november klokken 17.00. 

Kort om økonomi- og handlingsplan 2023-2026:

Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan legges fram tirsdag 1. november 17.00.

 • Økonomi- og handlingsplanen beskriver hva kommunen skal gjøre i 2023-2026 og omfatter alle kommunens virksomheter
 • Økonomi- og handlingsplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor drift og investering
 • Det første året i planen er samtidig kommunens årsbudsjett for 2023
 • Økonomiplanen blir vedtatt av kommunestyret 15. desember

Si din mening om budsjettforslaget

Alle har anledning til å komme med innspill til økonomi- og handlingsplanen. 
Dine innspill være sendt inn innen 13. desember kl. 12.00.

Kom med dine innspill til økonomi- og handlingsplanen 2023-2026

Les innspill til budsjettforslaget

Alle innspill til kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplanen blir samlet her.

Merk! Det tar omtrent to dager fra innspillet blir sendt til det kommer i arkivsystemet.  

Les innsendte innspill til økonomi- og handlingsplanen 2023-2026

Se sendingen fra kommuneTV

Her kan du se presentasjonen av kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplanen 2023-2026,.

 

Et krevende budsjettforslag

- Med så krevende økonomiske utfordringer som kommunen nå står overfor, er det ikke mulig å unngå forslag om kutt i tjenesteproduksjonen. Det er heller ikke tvil om at innbyggerne vil merke en rekke endringer og bortfall av noen tjenestetilbud. Det er nettopp i krevende tider at styrken i et godt samarbeid viser seg. Jeg vil benytte anledningen til å takke ledere, tillitsvalgte og ansatte for en konstruktiv deltakelse i arbeidet frem til et svært krevende budsjettforslag, sier fungerende kommunedirektør, Helge Skatvedt, om årets budsjett.

Behandling av forslaget høsten 2022

Datoer for budsjettbehandling i de ulike utvalgene finner du på kommunens møteplan. 

 • Behandling i kommunestyret: 15. desember

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284