OBS! Bakterier i sjøvann kan gi infeksjoner

Sommerbilde av badende mennesker på Rørestrand i Horten. - Klikk for stort bildeSommerbilde av badende mennesker på Rørestrand i Horten. Tore Rolf Lund Vibrio- og Shewanellabakterier kan forekomme i brakkvann og sjøvann ved vedvarende høye badetemperaturer (over 20 grader), og kan forårsake infeksjoner hos badende gjennom åpne sår. Kommuneoverlegen ber deg være oppmerksom på dette og følge råd for å forebygge slike infeksjoner. 

Smitteoverføring skjer ved bading gjennom hudsår, inkludert nylige tatoveringer. Personer med påvist immunsvikt, eldre personer eller personer med leversykdommer eller hemokromatose er spesielt utsatt. Kan også smitte ved inntak av rå sjømat, særlig ikke-varmebehandlet østers plukket i sjøvann som inneholder bakteriene. Bakteriene smitter ikke fra person til person.

Forebyggende tiltak mot vibrio- og shewanellainfeksjoner ved bading

Risikoen for smitte med vibrio- og shewanellabakterier ved bading i sjøvann med langvarig høy badetemperaturer kan reduseres ved:

 • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).
 • Personer med immunsvikt, leversykdommer, hemokromatose og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
 • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer, hemokromatose og eldre.
 • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
 • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Sjekk badetemperaturene i Horten 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284