Nytt elektronisk låssystem (eLås) for hjemmetjenesten

Vi innfører et elektronisk låsesystem for at hjemmetjenestens tilgang til din bolig skal bli mer sikker og trygg. 

Hjemmetjenesten har i dag nøkler til din bolig, enten fordi du har trygghetsalarm, eller fordi du mottar andre helse- og omsorgstjenester. I dag oppbevares nøklene i nøkkelboksen på utsiden av din inngangsdør eller på hjemmetjenestens kontor. Disse nøklene har alle medarbeidere i hjemmesykepleien adgang til. Med det nye systemet kan kommunens hjemmetjeneste låse opp døren via deres mobiltelefon. Adgangen er personlig – det vil si at kun ansatte som skal besøke deg, får adgang.

Hva betyr eLås for deg?

Horten kommune vil montere en enhet på innsiden av døren din, som kan åpne og låse døren elektronisk. Den vil ikke skade døren på innsiden, og døren vil se uendret ut fra utsiden. Du og dine pårørende fortsetter å bruke de vanlige nøklene akkurat som i dag.

Horten kommune betaler for eLås, installasjon og demontering. Altså ingen kostnad for deg.

Jobben utføres av Certego, som avtaler dato og tidspunkt for installering direkte med deg.

Høyt sikkerhetsnivåeLåsen skal bidra til trygghet i hverdagen.

Det elektroniske låsesystemet benytter gode sikkerhetsmessige standarder, som man blant annet bruker i bankene, og er derfor sikrere og tryggeres enn dagens rutine. Elås brukes allerede i mange kommuner i Norden.

I boliger med felles inngangsdør, vil det bli installert e-lås på hoveddøren i tillegg til din dør. Dette avtales direkte med huseier/sameie/borettslag.

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å ringe hjemmesykepleien på telefon 95 46 00 88, mellom kl. 08 - 14.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284