Nye renovasjonsbiler på biogass

Renovasjonsbil i biogass.jpg

De nye renovasjonsbilene som er ute på veiene og henter avfallet vårt i Horten går på biogass. Selv om det er et nytt selskap som kjører bilene er det fortsatt Vesar publikum skal forholde seg til.

Fra og med uke 41 har det kjørt nye biogassdrevne renovasjonsbiler i Horten, og i flere andre Vestfoldkommuner. Biogass regnes som det mest miljøvennlige drivstoffalternativet, og lages bl.a. av matavfallet som samles inn hjemme hos innbyggerne. Ved å gjenvinne matavfall og husdyrgjødsel i biogassanlegget i Tønsberg bidrar vi til betydelig reduksjon av klimautslipp i landbruket, samt at det i tillegg til biogass produseres verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat.


Vesar har inngått samarbeid med et nytt selskap som har ansvaret for innsamlingen, Veireno As, som bl.a. utfører renovasjonstjenester for Oslo kommune og flere Akershuskommuner. Publikum skal fremdeles forholde seg til Vesar dersom det er noe de lurer på. For noen vil overgangen føre til endringer, nye hentedag for avfall og/eller nye henteuker for glass- og metallemballasje.  Vi beklager at det i innkjøringsfasen kan oppstå forsinkelser i innsamlingen noen steder!

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284