Ny varslingsplikt om dødsfall og svært alvorlige skader i kommunale helsetjenester

Fra 1 juli 2019 utvides plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader. Sykehusene har hatt denne plikten i 9 år, men nå er ordningen utvidet til også å gjelde helsetjenesten i kommunene.

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende får samtidig en rett til å varsle slike hendelser til Helsetilsynet. Varslingsplikten gjelder dersom resultatet av helsehjelpen er uventet ut fra påregnelig risiko.

Formålet med å varsle de alvorligste hendelsene er raskere håndtering av hendelsen slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet. Varsel kan sendes via Statens helsetilsyn sin nettside.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284