Ny koordinator for samfunnsikkerhet og beredskap

Klikk for stort bildeOle Kokvik har startet i jobben som koordinator for samfunnssikkherhet og beredskap fra 1. juli. I tillegg får han rollen som personvernombud. Han ser frem til å videreutvikle det gode beredskapskapsarbeidet Horten kommune er kjent for.

Ole Kokvik har befalsutdanning fra forsvaret og har deltatt i ulike operasjoner i utlandet på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Han har mellomfag i sosial psykologi og master i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Ole har jobbet innenfor psykiatri, barnevern og sikkerhet, blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet. De siste årene har han jobbet i Georgia, for NATOs politiske side, med strategisk reformarbeid for å styrke sikkerhets- og forsvarssektorene og fremme menneskerettigheter og demokrati.

Beredskap

Som koordinator samfunnsikkerhet og beredskap for Horten kommune vil Ole Kokvik være en pådriver og koordinator for å øke og opprettholde vår felles evne til å håndtere uønskede hendelser og eventuelle kriser.

- Beredskap angår oss alle. Evnen individet, familien, private selskaper, frivillige organisasjoner, barnehager, skoler, helsesektoren, brann og redningsetaten, politi og kommunen har til å forutse og avverge uønskede situasjoner, samt å løse kriser, er sentralt for vår trygghet, sier koordinator, Ole Kokvik.  

Beredskap er et arbeid som må pågå kontinuerlig og som krever bredt samarbeid.

- Vår felles evne til samfunnssikkerhet og beredskap øker gjennom samarbeid, utvikling av planverk og øvelser. Gjennom øvelser vil roller, ansvar, forventninger og grensesnitt mellom ulike aktører tydeliggjøres, til det beste for oss alle, mener Kokvik.

Personvern

Horten kommune har krav om å ha et eget personvernombud som skal sørge for å ivareta personvern. Vi lever i et av verdens mest digitaliserte land, med de muligheter og sårbarheter som følger med. Mulighetene gjennom digitalisering forenkler hverdagen for de aller fleste, men slik utvikling må sørge for å ivareta våre innbyggeres rettigheter.

- Det er sentralt å verne om enkeltmenneskene for å etterleve demokratiske idealer. Personopplysninger er følgelig personlig og skal behandles forsvarlig og ivaretas slik at uvedkommende ikke får tilgang, avslutter nytt personvernombud og koordinator for samfunnssikkerhet og beredskap i Horten kommune, Ole Kokvik.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284