Ny barnehagesjef i kommunen

Hanne Bakke har vært barnehagesjef for Horten kommune i ti år og går nå av med pensjon. June Malene Jensen tar over roret 1. september og er klar for å ta fatt på viktige oppgaver - hun er spesielt opptatt av tverrfaglighet og samhandling.

Hanne Bakke takker for seg

Hanne Bakke har jobbet som barnehagesjef i Horten kommune i ti år og hun har vært med på å utforme Hortensbarnehagen slik de er i dag. Ifølge Oppvekstsjef, Jan Einar Bruun, har Hanne har vært en pådriver for god kvalitet i barnehagene og vært opptatt av at de ansatte har nok og riktig kompetanse. Videre forteller han at for Hanne har det vært spesielt viktig at barnehagene skal være et trygt og godt sted for barna, og en av forutsetningene for det er blant annet nettopp god kompetanse hos de ansatte. Det at barna i Hortensbarnehagen opplever at overgangen fra barnehage til skole er god har også vært en fanesak for Hanne.

Den tidligere barnehagesjefen har noen siste ord hun ønsker å si når hun nå går av med pensjon:

"1.september går jeg av med pensjon og i den forbindelse vil jeg få takke alle mine gode, dyktige og samarbeidsvillige kollegaer gjennom mange år!

Horten kommune har vært en flott arbeidsplass i 32 år og jeg er utrolig glad for all tillit og ansvar jeg har fått, for å kunne være med å utvikle tjenesteområde barnehage og kommunalområde Oppvekst. Jeg er selvfølgelig spesielt stolt av barnehagene og den kvaliteten de viser i sitt daglige arbeid med barn og foreldre.

Velkommen til ny barnehagesjef, June Malene Jensen

June Malene Jensen kommer fra stilling som barnehagefaglig rådgiver i Sandefjord kommune og har en bred erfaring innenfor barnehage og skole. June har sin første arbeidsdag i Horten kommune i dag og forteller:

"Når jeg nå tar over roret etter Hanne så er jeg, som henne, opptatt av å ivareta og utvikle kvaliteten i barnehagen. Dette skal jeg gjøre sammen med mine kollegaer i Oppvekst og med styrerne i de kommunale og private barnehagene. Det handler om å sette ledere og ansatte i stand til å ivareta barn og unges behov gjennom gode kompetansetiltak og erfaringsdeling. Dette tenker jeg at vi gjør best sammen på tvers av tjenestene i kommunen.

For å kunne utvikle barnehagene i tråd med den nasjonale satsingen mot 2030, så må jeg som leder av barnehagene sikre at Horten er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for at de ansatte får benytte kompetansen sin på en god måte. Jeg gleder meg til å bli kjent med hver og en av styrerne og å få innsikt i hva som rører seg ute i enhetene. Jeg ønsker å være en synlig relasjonell leder som kan være en god støtte og samtalepartner for styrerne. Jeg skal på en runde ut i alle enhetene fra neste uke sammen med kommunalsjef Jan Einar Bruun og jeg gleder meg til å bli kjent med barnehagene. Jeg føler meg heldig som har fått tillitt til å gå inn i en så viktig og spennende jobb i Horten kommune".

Vi ser frem til et godt samarbeid og ønsker June Malene Jensen velkommen som ny barnehagesjef i Horten kommune!

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284