Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2019 er 10.desember 2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tilskuddsordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Det er et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

På tilskuddsordningens nettside vil du finne link til søkeportal, regelverk og veileder.

Spørsmål om ordningen kan rettes til:
Malin Korshavn
Tlf: 99390296
malin.korshavn@horten.kommune.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284