Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Klikk for stort bildeBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for å inkludering av barn og unge.

Tilskuddsordningen skal bidra til at alle barn og ungdom, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få delta på viktige sosiale arenaer, som kultur-, ferie- og fritidsaktiviteter.

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2021 er 4. desember 2020. På tilskuddsordningens nettside vil du finne link til søkeportal, regelverk og veileder.

HVEM KAN SØKE?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

Det er et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

HVA KAN DET SØKES OM?

Du/dere kan søke om tilskudd til tiltak som innebærer at:

a)

 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

b)

 • utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen. Metodene/arbeidsmodellene skal bidra til:

c) 

 • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommuner, frivillig og privat sektor, med mål om økt aktivitet for målgruppen. Det kan søkes om inntil 400 000 kroner per år til dette. 

Se Bufdirs egne sider for mer informasjon om hvem som kan søke om tilskudd til de ulike tiltakstypene. 

 

LURER DU PÅ NOE?

Spørsmål om ordningen kan rettes til:
Malin Korshavn
Tlf: 99390296
malin.korshavn@horten.kommune.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284