Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Hånd som holder en fotball over et fotballspill. gutt som står spent og venter - Klikk for stort bilde Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for å inkludering av barn og unge. Tilskuddsordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2020 er 13.desember 2019. På tilskuddsordningens nettside vil du finne link til søkeportal, regelverk og veileder.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

Det er et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Lurer du på noe?

Spørsmål om ordningen kan rettes til:
Malin Korshavn
Tlf: 99390296
malin.korshavn@horten.kommune.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284