Nå åpner Oslofjorden besøkssenter på historiske Karljohansvern

Katja Buen i Horten kommune viser frem litt av det Oslofjorden besøkssenter har å by på. - Klikk for stort bildeKatja Buen i Horten kommune viser frem litt av det Oslofjorden besøkssenter har å by på. Alexander Svanberg

Nytt senter i Horten skal rette søkelys på utfordringer vi har i Oslofjorden. Onsdag 16. november åpner besøkssenteret etter mange måneder med hardt arbeid.

Horten kommune og vitensenteret INSPIRIA i Sarpsborg fikk oppdraget fra klima- og miljødepartementet for å bygge Besøkssenter Oslofjorden. Kongsberg Maritime og Bastø Fosen er med som hovedpartnere. Våren 2021 lanserte departementet en «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Et av tiltakene var at det skulle opprettes et besøkssenter som skulle synliggjøre og engasjere hvordan man sammen kan skape en bedre Oslofjord.

Større aktivitet på Karljohansvern 

– Eg har store forventningar. Eg håper at det blir eit levande senter, med eit godt og breitt tilbod gjennom heile året. Eg håper og trur senteret vil engasjere mange folk – både dei som besøker senteret her i Horten, dei som tek ferja over fjorden til Moss, dei som besøker Inspiria Science Centre i Sarpsborg, og dei som går forbi dei flyttbare utstillingane, sier statssekretær fra klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen.

Sammen med Horten-ordfører, Are Karlsen, var statssekretæren på besøk på det nye besøkssenteret mandag 7. november med andre samarbeidspartnere til stede. Senteret blir åpnet for publikum 16. november, og har samme inngang som Preus museum.

– Det er gledelig at vi nå får større aktivitet her på Karljohansvern. Nå kan alle som vil lære mer om Oslofjorden komme hit, og vi er veldig fornøyde med at miljødepartementet likte den kreative løsningen vi presenterte for besøkssenteret, forteller ordfører i Horten kommune, Are Karlsen.

Akuttmottak er en av oppgavene som store og små kan bryne seg på, for å få forståelse for hva som skjer med Oslofjorden. - Klikk for stort bildeAkuttmottak er en av oppgavene som store og små kan bryne seg på, for å få forståelse for hva som skjer med Oslofjorden. Alexander Svanberg

Flere kommuner ville ha besøkssenteret

Det var flere kommuner som søkte om å få etablere et besøkssenter for Oslofjorden, men før sommeren ble det klart at det var Horten kommune og INSPIRIA science center i Sarpsborg som skulle drifte besøkssenteret, mens Kongsberg Maritime og Bastø Fosen ble med som hovedpartnere i satsingen.

– Vi er utrolig stolte over hvordan besøkssenteret har blitt her på minneverdige Karljohansvern i Horten. Samarbeidet vi har hatt på tvers av fjorden har vært nøkkelen til at vi har kommet i land, og vi gleder oss til å se hvordan dette blir tatt imot, sier en entusiastisk Geir Endregard, direktør på INSPIRIA science center.

Passer for alle aldersgrupper

I tillegg til besøkssenteret vil det også bli en kunnskapsløype ute på Karljohansvern. Det vil også etter hvert bli supplerende utstillinger/informasjonsløsninger på båtene til Bastø Fosen, på INSPIRIA i Sarpsborg og andre steder langs fjorden. Senteret skal informere om verdien av fjorden og truslene og bidra til å både skape innsikt og engasjement for å gjøre Oslofjorden friskere. Alt er bygget slik at det skal treffe både eldre og yngre aldersgrupper.

– Dette besøkssenteret er et kjempeviktig steg for at vi skal forbedre tilstanden til Oslofjorden. Med mer kunnskap og engasjement fra både politikere, næringsliv og befolkningen har jeg tro på at vi kan få styrket vernet til fjorden i årene som kommer, forteller Arne Hestnes, leder for Digital Teknologi i Kongsberg Maritime som vil levere levende data fra sine løsninger fremover til senteret.

Hovedlokasjonen på Karljohansvern vil etter hvert altså suppleres med andre løsninger der folk ellers ferdes langs fjorden. Dette for å nå bredt ut ved å være med gode tilbud der folk ferdes ikke bare jobbe for at alle skal til et spesifikt sted. En av de mest spennende planene er bruken av Bastø Fosen sine ferjer mellom Horten og Moss som årlig frakter nesten 4 millioner passasjerer.

– Samarbeidet med besøkssenteret er utrolig spennende for oss som er veldig opptatt av bærekraft. Vi tenker å starte med en utstilling på vår helelektriske ferje Bastø Electric, og deretter rulle ut til de andre hvis dette blir godt mottatt noe vi er ganske så sikre på, avslutter Simen Storskogen, Drifts- og HR sjef i Bastø Fosen.

Kontaktpersoner:

Horten kommune:

INSPIRIA science center:

 

Fakta besøkssenteret Oslofjorden:

Klima- og miljødepartementet lanserte våren 2021 "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv". 

 • Adresse: Kommandørkaptein Klincks vei 7, 3183 Horten (Karljohansvern), samme inngang som Preus museum. 
 • Åpningstider: Onsdag til fredag klokken 11-15. Lørdag og søndag klokken 11-16. Mer informasjon om nettsiden kommer da den fortsatt er under utvikling. 
 • Målet med er å øke kunnskapsnivået om Oslofjordens utfordringer i befolkningen, og dermed øke befolkningens evne og lyst til å bidra i ivaretakelsen av Oslofjorden.
 • Ett av tiltakene i planen er opprettelse av et Oslofjordsenter, et museum/kunnskapssenter som skal serve for hele regionen.
 • Besøkssenteret skal gi veiledning, informasjon og kunnskapsformidling om Oslofjorden på en lettfattelig måte.
 • Etter et politisk initiativ utarbeidet næringssjef og enhetsleder for kommuneutvikling i Horten, sammen med INSPIRIA, muligheten for å få et slikt senter til Horten.
 • Horten kommune og INSPIRIA i Sarpsborg har inngått partnerskap om samarbeid med Kongsberg Maritime og Bastø Fosen i tillegg til en rekke andre institusjoner.
 • Gjennom samarbeid skal Oslofjordsenteret vise både fjordens utfordringer og inspirere til friluftsliv blant ulike grupper av befolkningen.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284