Linda vant Arbeidsmiljøprisen 2019

Klikk for stort bilde Linda Evensen Mehammer (Borre Sykehjem) er årets vinner av Arbeidsmiljøprisen i Horten kommune.

Prisen deles ut en gang hvert år til enkeltpersoner og/ eller avdelinger/enheter som har gjort noe spesielt for å styrke arbeidsmiljøet i Horten kommune.

Om vinner av Arbeidsmiljøprisen 2019:

«En fantastisk, tydelig, medmenneskelig og ivaretagende leder». «Beste lederen vi noensinne har hatt». Slik beskrives Linda Evensen Mehammer av sine kollegaer. Som lydhør og positiv, svært kunnskapsrik og løsningsorientert.  I nominasjonen står det skrevet at Mehammer skaper et inkluderende arbeidsmiljø, er god på å informere og har bidratt til å sikre bedre bemanning og godt samarbeid også på tvers av postene. 

Om arbeidsmiljøprisen

Som et ledd i Horten kommunes satsing på nærvær og trivsel  ble det i 2009 opprettet en arbeidsmiljøpris pålydende kroner 5000,-.

Det legges vekt på at vinneren av arbeidsmiljøprisen har gjort noe ekstra – utover det som er forventet av dem - for å bedre arbeidsmiljøet. I tillegg skal vinneren ha fokusert på konkrete tiltak og disse tiltakene har vært med på å øke trivsel og nærvær

Nominasjonskomiteen er kommunedirektør Ragnar Sundklakk, HR-sjef Hanne Aspaas, hovedverneombud Heidi Halstensen og HR-rådgiver Trine-Lise Urbye.

Klikk for stort bilde 

Øvrige nominerte:

 • Personalet på Sentrum skole nomineres for sin enestående positivitet og raushet med hverandre, elever og deres foreldre. De var svært løsningsfokuserte og positive under den krevende flytteprosessen for 10 år siden og har også de seneste 1,5 årene når de har jobbet på en byggeplass, evnet å opprettholde en raus kultur.  Arbeidsmiljøet er preget av en god stemning – og sykefraværet er lavt.
 • Armin Dedic nomineres for den utmerkede måten han utfører sitt oppdrag som økonomikontroller på. Han er alltid i godt humør, alltid villig til å hjelpe, alltid rask med å svare og har en utrolig positiv serviceinnstilling. «Han gjør arbeidet med økonomi og regnskap mye lettere enn det hadde vært uten ham».
 • NAV Horten avd. ung nomineres for sin entusiasme, gode humør og for å ta flere initiativ som fremmer fellesskapsfølelsen. Avdelingen preges av humor, latter, innsats, samarbeid og kreativitet både i det faglige og i flere felles fritidsaktiviteter. De melder om bl.a. fester og feiring av hyggelige ting, løpetreninger og andre idrettsaktiviteter, felles lunsjer og kaffepauser og positivt snakk på avdelingsmøter.
 • Camilla Fladseth fra Skoppum arbeidslag nomineres fordi hun er snill, blid mot alle. Hun sprer arbeidsglede, utstråler positivitet og er inkluderende. «Hun finner er en løsning på alt og man kan komme til henne – samme hva det gjelder».
 • Geir Dåstøl er lærer på Orerønningen ungdomsskole og nomineres fordi han i en årrekke har lagt ned enormt mange arbeidstimer i sin egen fritid for å fremme trivselen blant ungdommene på skolen gjennom ulike idrettsaktiviteter. Han har arrangert volleyballturneringer, Tine-stafetter og HOB-cup – og laget turneringsoppsett, tabeller og resultatlister. «Han setter ungdommens trivsel i høysetet og holder sin egen person i bakgrunnen».
 • Stein Evensen nomineres for å være en saklig, ryddig og tydelig leder. Han har etablert en mestringskultur fremfor en prestasjonskultur og viser tillit til sine ansatte. Han beskrives som ærlig og kunnskapsrik, tilgjengelig, humoristisk og støttende. «Han er tålmodig og rolig og samtidig svært tydelig på hva han forventer av sine ansatte». 
 • Roar Olsen nomineres og beskrives som en gledesspreder og en veldig god kollega. «Han er tillitsvalgt og som nyansatt har jeg følt meg godt tatt vare på, og om det er noe jeg lurer på får jeg alltid svar».

Klikk for stort bilde 

Tidligere vinnere av arbeidsmiljøprisen:

 • 2009: Horten bibliotek: For sitt inkluderende arbeidsmiljø og sin unike evne til å få alle ansatte til å føle seg ivaretatt og verdsatt.
 • 2010: Nordskogen skole SFO : For alle sine sosiale tiltak, felles middager, pizzasamlinger, hytteturer med mer, for å fremme fellesskapsfølelsen
 • 2011: Stein Halle Brustad: For å være  engasjert, utviklingsorientert, inkluderende og ansvarsbevisst – langt utover det som forventes av ham i jobbsammenheng.
 • 2012: IT-seksjonen: For å være aktive i forhold til å invitere til mye sosialt samvær, både internt i avdelingen og  for kollegaer fra andre avdelingen. Fredagspølsefest, sommerfest, julereise – for å nevne noen.
 • 2013: NAV Horten : For å ha klart å skape et stort fellesskap preget av humor, latter, innsats og kreativitet. og for svært mange  aktive og sosiale tiltak.  
 • 2014: Prisen ble delt mellom Bedriftsidrettslaget v Aage Bekken for å binde arbeidssteder/ miljøer kommer tettere sammen ved hjelp av trening og moro og ”jentene på rådhustorget” for å være gledesspredere i en travel hverdag.
 • 2015: Betty Ann Skalstad : For sitt utrolige pågangsmot og stå-på-vilje – og for å være tilstede for hver enkelt av sine ansatte.
 • 2016: Rådhuskantinen inkl. alle ansatte:  For med sin gnistrende entusiasme, faglige kompetanse og gode humør,  ha skapt et sosialt og kulturelt samlingspunkt for ansatte i kantinen.
 • 2017: Trude Kreutz for sin raushet og sin unike evne til å spre glede og trivsel blant sine kollegaer og Azra Hamzic  fordi hun har stor omsorg for sine kollegaer og møter dem med blomster og varme smil. 
 • 2018: Kathrine Lillebakken og Enhet for enslige mindreårige flyktninger for sitt gode arbeid med Prosjektet «Kunnskapsdeling mellom kollegaer». De har vært kreative og kloke utover det som blir forventet av dem for å spre og dele kunnskap og bedre arbeidsmiljøet. De har fokusert på konkrete tiltak som faglig påfyll og sosiale treff på tvers av avdelinger.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284