Levende bysentrum

Klikk for stort bilde

 

Med hjelp av mobilteknologi ønsker Horten kommune å bidra til å forbedre kollektivtrafikktilbudet og tilgjengeligheten i Horten sentrum for brukergrupper med funksjonsnedsettelser.

Horten kommune har en vedtatt sentrumsplan som skal legge til rette for et levende bymiljø. I Vestfold er det ingen andre byer som har en så kompakt bykjerne som vår, med kollektivtransport, torg, handel og kontor i gangavstand fra hverandre. Dette gjør det enkelt for veldig mange å ta byen i bruk. 

For enkelte brukergrupper, som synshemmede, bevegelseshemmede, hørselshemmede eller med andre funksjonsnedsettelser, kan det imidlertid være utfordrende å orientere seg i bymiljøet. I sentrumsplanen legges det vekt på økt tilgjengelighet for alle. Hvordan kan vi bidra til å løse dette?

Innovativ mobilteknologi

I samarbeid med Next Signal AS, Norges Blindeforbund, Norges Døveforbund og Dysleksi Vestfold er Horten kommune nå først ute med å ta i bruk appen «TravelCompanion» i det offentlige byrommet. 

Med hjelp av innovativ mobilteknologi og strategisk plasserte signalpunkter er appen et hjelpemiddel for å navigere seg rundt i Horten sentrum. TravelCompanion er godt tilpasset de med syns- og hørselsutfordringer, men alle kan ta appen i bruk. Appen, som er gratis å bruke, er foreløpig kun tilgjengelig på App Store (iPhone-brukere)

Pilotprosjektet er støttet av Innovasjon Norge, Vestfold kollektivtrafikk, Vestfold fylkeskommune, Bastø Fosen med flere.

Hvordan virker det

I første omgang er det opprettet en trasé i Horten sentrum, fra ferjekaia til Horten kirkegård. Alle interessepunker - som rådhus, lege- og tannlegekontor, kjøpesentra, buss- og ferje, NAV og kino - er merket med egne signalpunkter. 

Punktene gjør at det per i dag er mer nøyaktig å navigere seg rundt i Horten sentrum enn med bruk av for eksempel Google maps alene. Appen inneholder viktig informasjon om interessepunktene, og i tillegg er den også integrert med busslinjene i hele kommunen.

Forskning

Høsten 2019 starter et forskningsprosjekt på USN om denne type hjelpemiddel i en kompakt bykjerne kan  bidra til økt mestring og selvstendighet, øke tilgjengelighet og bruk av byens positive kvaliteter, redusere isolasjon og ensomhet, øke bruk av kollektive transportmidler, redusere kontroll og styrke egenmestring for utsatte grupper og bedre folkehelsen.

Opplæring

Horten Aktivitetssenter formidler kontakt med guider fra Røde Kors, Lions og Kiwanis for hjelp til å komme i gang med appen. Man ringer i så fall 330 85 790 på dagtid for å bli satt i forbindelse med en guide og gjøre en avtale om tid og sted.

Kontakt

Helge Etnestad
Seniorrådgiver og veterankontakt
Mob: 97550025
Dino Trto
Konsulent
Mob: +4740801870

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284