Læringsmiljøundersøkelsen Spekter i Hortenskolen  

Hortenskolen har stoppet bruken av Spekter etter at Datatilsynet har vurdert at behandlingen av personopplysninger i læringsmiljøundersøkelsen er strid med personopplysningsloven. Hensikten med Spekter er å kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Spekter er utviklet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, ved Universitet i Stavanger. 

På bakgrunn av Datatilsynets vurdering stoppet Hortenskolen umiddelbart bruken av Spekter da kommunen ble kjent med dette. Det er et fåtall klasser som har gjennomført Spekter og Hortenskolen jobber nå med å slette all innsamlet data. Foresatte til elever i klasser der Spekter er gjennomført, vil i nær fremtid få informasjon fra skolen. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284