Kommuneoverlegen fraråder bad i og inntak av vann fra Borrevannet

Klikk for stort bilde

 Vi har for tiden høye nivåer av blågrønnalger i Borrevannet og anbefaler at ingen bader i eller drikker av vannet.

Vi gjør jevnlig målinger av blågrønnalger og giftstoffer som disse algene lager og basert på resultatene er kommuneoverlegens klare råd at ingen verken bader eller drikker vannet. Dette omfatter også hunder og beitedyr.

Bading under rådende forhold kan gi hudplager og allergiske symptomer, mens å drikke vannet øker faren for lever- og nerveskader. Kommuneoverlegen fraråder også å la hunder og beitedyr drikke fra Borrevannet eller svømme i vannet. Vi følger opp med nye målinger for å overvåke situasjonen.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284