Kommunal planstrategi

Byggesakspapirer - Klikk for stort bildeByggesakspapirer I møte den 4. november 2020 skal kommunestyret behandle forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023. I medhold av plan- og bygningsloven § 10-1 offentliggjøres med dette kommunedirektørens forslag til vedtak i kommunestyret.

Planstrategien er et verktøy for å beslutte hvilke planoppgaver kommunen skal gjennomføre i valgperioden. I saken foreslås det å rullere kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg til utarbeidelse av en ny plan for naturmangfold og regulering av toplanskryss på Helland, som allerede er bestilt gjennom politiske vedtak, er Frivillighetsstrategi, Temaplan for kulturskolen og Strategi 0-24 nye planarbeider som forankres i planstrategien.

Utviklingstrekk og utfordringer som kommunen som samfunn og organisasjon står ovenfor framgår av faktagrunnlaget som følger som vedlegg til saken.

Forslag til planstrategi 2020-2023 (PDF, 960 kB)

Saksframlegg (PDF, 142 kB)

Faktagrunnlag (PDF, 2 MB)

Her i Horten (PDF, 33 MB)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284