Kom med innspill til strategisk næringsplan

Utkast til Strategisk Næringsplan for Horten kommune 2022 - 2030 sendes nå på ekstern høring. Høringsfristen er 7. november. 

I henhold til vedtatt planstrategi for perioden 2020 - 2023 (KOM-176/20), skal temaplanen Strategisk næringsplan revideres i planperioden.

Utkast Strategisk Næringsplan 2022 - 2030

Strategisk næringsplan 2022-2030 er en rullering av planen for 2015 - 2020  og vil være styrende for kommunens satsing på næringsutvikling i denne perioden.

Høringsuttalelser merket med «Strategisk næringsplan 2022 - 2030» sendes til postmottak@horten.kommune.no innen 7.11.2021.

Planen vil bli behandlet og vedtatt politisk i første saksrunde i 2022.

Håper på mange gode innspill og tilbakemeldinger!

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284