Informasjon om bygging av nye Fagerheim skole

Horten kommunes logoKommunestyret i Horten kommune har vedtatt bygging av nye Fagerheim skole, skolen skal plasseres på grusbanen ved Nykirke Idrettsanlegg. I desember 2020 ble detaljreguleringsplanen for området vedtatt, og administrasjonen i kommunen har siden arbeidet med prosjektering av nybygget. Denne informasjonen erstatter informasjonsmøte grunnet korona. 

 I mai 2021 ble kontrakt for byggefasen signert med totalentreprenøren Veidekke AS, og byggestart er rett rundt hjørnet. Det har vært ønskelig fra kommunen å holde et åpent folkemøte likt som vi gjorde under detaljreguleringsprosessen, men på grunn av korona ser vi at det er mer forsvarlig å sende ut et informasjonsbrev.

Søknader og tillatelser

Rammetillatelse for prosjektet ble gitt 04.06.2021.Den 08.06.21 sendte Horten kommunen inn byggesøknad for igangsettelse på byggeplassen. Dersom alle søknader og tillatelser går etter planen vil det foregå graving og pelefundamentering allerede i sommer. Fremdriftsplan Det er planlagt at det nye skolebygget skal være klart for innflytting og undervisningsoppstart allerede høsten 2022. Frem til dette vil undervisning foregå som normalt på eksisterende Fagerheim skole.

Oppstartstidspunkt for prosjektet vil være 21.06.21 og planlagt ferdigstillelse av alle byggearbeider er satt til 12.08.22.

Støy

Pelingen vil dessverre medføre noe støy, men dette vil være begrenset til noen få uker, antatt fra 21.06 og ca. 3 uker fra denne dato. Ellers vil det foregå andre støyende arbeider gjennom byggetiden. Vi beklager de ulempene dette kan medføre.

Trafikk og parkering

Trafikk- og parkeringssituasjonen vil gjennomgå noen forandringer det kommende året. Alle som har eiendom i nærheten av idrettsanlegget vil fortsette å ha adkomst slik som i dag, og det er kun i kortere perioder det vil være innsnevringer eller reguleringer. Alle grunneiere som berøres av dette vil bli kontaktet i forkant av slikt arbeid. Grusbanen har tidligere blitt benyttet til parkering, men denne plassen vil etter hvert sperres av. Deler av den asfalterte parkeringsplassen nær bygdehuset vil også sperres av og benyttes til riggområde. Det vil tilrettelegges for å parkere på tomten bak de kommunale boligene som alternativ for dette.

Idrettsanlegget

Idrettsanlegget skal holdes åpent under hele anleggsfasen. Bilkjøring helt frem til døra på kaldhallen og klubbhuset vil bli begrenset til kun de som har behov for det, og vil skje i samarbeid med entreprenøren. Kommunen og entreprenør vil samarbeide tett med idrettsforeningen for å sikre at all aktivitet og ferdsel på området skal foregå trygt.

Sikkerhet for barn og 3.part

Vår erfaring tilsier at byggeplasser ofte er spennende og tiltrekkende for barn. Byggeplassen er en livsfarlig lekeplass. Horten kommune og Veidekke AS, vil gjøre vårt for å sikre byggeplassen på best mulig måte, men vi henstiller foreldre til små barn å;

 • Holde barna vekk fra byggeplass
 • Være oppmerksom på anleggstrafikk til og fra byggeplass

Vi setter pris på interesse for det vi driver med, og tar gjerne imot spørsmål og andre henvendelser til vårt anleggskontor utenfor byggeplassen.

Riggplan

Entreprenøren vil ila. kort tid etablere sin riggplass ved området rundt nye Fagerheim skole. 

Kontakt

Øyvind Lindeberg
Prosjektsjef
Mob: 45605690

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284