Hortenstemmen - en undersøkelse av Horten kommune

 Horten kommune har laget undersøkelsen Hortenstemmen. Den blir sendt ut via SMS 25. og 26. januar til alle som er registrert med adresse i Horten kommune.

NB!

Sliter du med å komme inn på undersøkelsen?
Kontakt servicetorget eller Line Havstein direkte

Send e-post til Line Havstein, prosjektleder.

Målet med undersøkelsen er å få vite noe om hvordan Horten kommune oppfattes av dere som bor her og hvordan det oppleves å være innbygger i kommunen vår. Svarene fra Hortenstemmen vil vi bruke i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034.

Om Hortenstemmen

 • Aldersgrensen for å delta er 15 år.
 • Undersøkelsen er helt anonym og det er frivillig å delta.
 • Du står fritt til å trekke deg underveis i besvarelsen.
 • Resultatene blir presentert i april og kan sees på denne siden.

Om kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034

 • Kommuneplanens samfunnsdel skal behandles politisk i april 2022.
 • Etter behandlingen blir den sendt på høring og offentlig ettersyn.
 • Da er alle velkomne til å sende inn sine skriftlige innspill og synspunkt.
 • Alle innspill blir vurdert i planarbeidet

Personvernerklæring

Les Personvernerklæring for undersøkelsen Hortenstemmen. (PDF, 602 kB)

Har du spørsmål til undersøkelsen?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284