Horten kommune åpnet Vestfolds første biogass-stasjon

Åpning biogass Foto- ALexander Svanberg_24 - Klikk for stort bilde

I sommer var Horten kommune nominert til innovasjonsprisen i Arendal på grunn av biogass. Torsdag 14. desember åpnet vi pumpene for Vestfolds første allmenne biogass-stasjon.

- Det føles veldig bra å få dette i land, ikke minst fordi det viser at vi ønsker å framstå som en miljøvennlig kommune og at vi gjør ord til handling.

Det sier Ingmar Swanink fra kommunalområde teknisk i Horten kommune.

Skryter av Horten

Biogass-stasjonen på Langgrunn, som torsdag åpnet pumpene for allmennheten, er Swaninks første prosjektlederoppdrag for Horten kommune. Tilsagnet på klimasatsingsmidlene kom sent i 2016. Deretter har læringskurven vært bratt for å få den kommunalt eide biogass-stasjonen operativ.

- Stasjonen er strategisk plassert i forhold til fergetrafikk og riksvei og holder åpent for allmennheten 24 timer i døgnet, 365 dager i året, forteller Swanink.

Den offisielle åpningen skal markeres behørig på et senere tidspunkt, men litt måtte man jo markere når stasjonen først sto ferdig til bruk. Blant dem styreleder i Greve Biogass, Kurt Orre.

- Horten er egentlig den mest fremoverlente kommunen i hele landet, sier han om anlegget på Langgrunn.

Antallet øker

Kommunal- og moderniseringsdepertamentet nominerte i sommer Horten kommune til årets innovasjonspris i Arendal. Nominasjonen er en anerkjennelse til kommuner og fylkeskommuner som tør å gå nye veier, og for Hortens del var biogass et av prosjektene som ga nominasjon.

Horten kommune mottok heder og ære under Arendalskonferansen, blant annet for biogass. - Klikk for stort bildeHorten kommune mottok heder og ære under Arendalskonferansen, blant annet for biogass.

Horten har allerede 26 biogass-biler - både personbiler, minibuss og lastebil -  i daglig bruk. Kommunen står dermed fram i teten av Vestfoldsamfunnet hva gjelder bruken av gassdrevet transport. Tallet er i tillegg økende, meldes det.

- Et overordnet mål har vært å ha 120 biogass-biler i kommunal eie. Det vil i så fall stå for en reduksjon på hele 260 tonn CO2 i året, i forhold til bensindrevne biler. Om vi kommer dit vet vi ikke ennå, men det er realistisk at vi i Horten skal ha 50-60 gassdrevne biler om ikke så lenge, forteller han.

Store besparelser

Gassen i anlegget har ikke reist langt. Horten kommune er deleier i «Den Magiske Fabrikken» utenfor Tønsberg. Hit kjøres alt av eggeskall, potetskrell og annet matavfall fra kommunene i Vestfold og Grenlandsområdet.  Sammen med husdyrgjødsel omdannes dette til klimavennlig biogass, som fraktes tilbake til Horten. Per tonn matavfall og husdyrgjødsel blir Co2-besparelsen i forhold til fossilt drivstoff på hele 1023 kilo, mener Swanink

- Dette er et langt og komplisert regnestykke. I korte trekk betyr at det ikke lenger kjøres matavfall til Sverige, at vi reduserer bruken av fossilt brennstoff og at vi ikke trenger kunstgjødsel fordi restavfallet av biogassen blir til verdifull biogjødsel, sier han.

Tidligere ble matavfallet ditt kompostert.  Så ble matavfallet som Vesar samler biogassbehandlet i et biogassanlegg i Linköping i Sverige.  At hele kretsløpet nå pågår omtrent innenfor kommunegrensa er selvsagt en miljømessig fjær i hatten. Som kommune sparer også Horten kroner i tillegg.

- Prisen til forbruker er 16,99 per kilo biogass. Grovt regnet sparer vi krone og ti øre på mila ved å kjøre på biogass. Med 26 biler i daglig drift merkes besparelsen, sier Swanink.

Ivar var først ute!

Ivar Andreassen var første privatperson som benyttet biogass-stasjonen på Langgrunn i Horten. - Klikk for stort bildeIvar Andreassen var første privatperson som benyttet biogass-stasjonen på Langgrunn i Horten.

De er foreløpig ikke mange, biogassbilistene i Norge. I nabolandet Sverige og videre ned på kontinentet er det både bedre infrastruktur og høyere antall brukere av biogass. Men med fyllestasjonen i Horten er det nå lagt godt til rette å serve både lokalbefolkning og bilister til og fra ferja.  

- For meg er dette helt perfekt. Jeg kjører stort sett bare innenfor kommunegrensa, og om jeg må kjøre denne veien til byen for å fylle gass, spiller ingen rolle for meg, sier Ivar Andreassen.

Gårdbrukeren og varaordføreren fikk æren av å være Hortens første privatperson som benyttet seg av den nye stasjonen på Langgrunn.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284