Horten bibliotek søker ny driver av kaffebaren i Glassbygget på biblioteket

Klikk for stort bildeFasade, Horten bibliotek  Vi ønsker oss drivere til bibliotekskafeen i Horten. Frist for å søke er 11. april.

Biblioteket har etter tilrettelegging for drift av kaffebar blitt en mer attraktiv møteplass, bl.a. for hjemmekontorister, studenter, og barnefamilier.

Kafekonsept og lokaler

Vi ønsker oss en kafe som som skaper mangfold til allerede eksisterende tilbud i Horten.

Kafeen på biblioteket må være for alle, akkurat som selve biblioteket.

Om kafelokalet

 • Ca. 30 sitteplasser i sitt hovedareal.
 • Kundene kan også benytte bibliotekets øvrige areal,
 • Mulig for ny driver å søke om uteservering.  
 • Egen inngang ut mot bibliotekstorget.
 • Lokalene ligger åpent i biblioteket.
 • Husleie er satt til kr. 1300,- pr kvm + driftsutgifter kr. 335,- pr kvm.
 • Muligheter for å leie et lite kontor og tørrlager.

Det vil medføre krav om at alt utstyr skal være så stillegående som mulig for ikke å forstyrre under opplesninger og arrangement. Frityr vil ikke være mulig.

Konseptbeskrivelse

Det bes om at det sendes inn en konseptbeskrivelse som tar for seg følgende punkter:

Utvalg

Kaffebarens vareutvalg skal være spennende, fristende og kvalitetsmessig bra samt bidra til å gjøre biblioteket til en attraktiv møteplass. Det er ønskelig at kaffebaren skal servere varme og kalde drikker, samt påsmurt, enkle lunsjretter og bakverk. Det vil være et pluss med  fokus på en vegetar- og allergivennlig meny.  Økologiske og fairtrade produkter er ønskelig. Det skal være espressomaskin i kafeen.  Forslag til meny, pris og varemerker beskrives. Det gjøres oppmerksom på at lokalene kun har et anretningskjøkken.

Samarbeid

Kafeen vil måtte samarbeide tett og forholde seg til bibliotekets aktiviteter på huset. Et godt samarbeid og forståelse for hva et bibliotek er vil bli vektlagt i vurderingen av drivere. Beskriv gjerne hvordan du ser for deg et samarbeid med biblioteket.

Miljø

Det vil videre vektlegges miljøtiltak, som f.eks. miljøvennlig takeawayutstyr, tiltak for å redusere matsvinn med mer. Vennligst beskriv dette i konseptbeskrivelsen.

Møblering

Kafeen er i dag møblert. Ved ønske om endring av møblering beskrives dette i konseptet.

Oppstart

Det er ønskelig med oppstart så fort som mulig. Mulig oppstartsdato tas med i konseptbeskrivelse.

Kompetanse og erfaring

Det bes om at drivers relevante kompetanse og erfaring beskrives.

Driver må ha kommunal serveringsbevilling, og det er en forutsetning at selskapet følger norsk lovgivning, spesielt forhold som gjelder skatte- avgiftslovgivning, og arbeidsmiljø lovgivning. 
Det er et krav at ansatte minimum avlønnes i henhold til allmenn gjort minstelønn. 
Rammene for kommunal serveringsbevilgning blir gitt av Horten kommune

Frist​

Frist for innsendelse av konsept er 11. april.

På grunn av covid-19 tas det høyde for evt. endringer i forhold til frist. Avtale om dette må være gjort innenfor fristen 11. april.

Intervju

Etter endt frist for innsending av tilbud vil biblioteket ta kontakt med aktuelle kandidater som kalles inn til intervju og eventuelle  forhandlinger. Kandidatene vil varsles om dette. På intervjuet vil kandidatene få mulighet til å presentere sitt konsept. Oppdragsgiver vil velge den driveren som tilbyr det beste helhetlige tilbud.

Spørsmål og mer informasjon

Ved spørsmål, eller ønske om befaring i lokalene ta kontakt:
Biblioteksjef Silje Eggum:  silje.eggum@horten.kommune.no
med kopi til rådgiver Mette Larsen mette.larsen@horten.kommune.no.

Innkomne spørsmål og svar vil bli anonymisert og delt med alle interesserte.

​Mer om Horten bibliotek

Horten bibliotek er et Litteraturhusbibliotek og en arena for stor og variert aktivitet, med en like variert brukergruppe.

Biblioteket er sentralt plassert i Horten mellom Rådhuset og de tre kjøpesentrene Vektergården, Torvgården og Sjøsiden. Busstasjonen ligger i umiddelbar nærhet. Biblioteket er en attraktiv møteplass for folk i sentrum.

Arrangementer: Biblioteket hadde i 2018 totalt ca. 450 arrangementer inkl. skole og klassebesøk.

Besøkende: ca. 600 besøkende per dag. I 2018 hadde biblioteket et besøkstall på 214 591.

Brukere: Kaffebaren og biblioteket brukes også mye av lag, foreninger og kollokviegrupper. Bibliotekets brukere har gitt uttrykk for at de er svært fornøyde med å ha et tilbud som kaffebar på biblioteket.

Åpningstider Horten bibliotek

Åpningstider biblioteket
Dag Klokkeslett Sommertid*
Mandag - torsdag 08.00-19.00 08.00-16.00
Fredag 08.00-16.00 08.00-16.00
Lørdag 10.00-15.00 10.00-15.00
Meråpent 07.00-23.00

*Sommertid = St. hans - skolestart.

Kaffebarens åpningstid bestemmes i dialog med biblioteket. Biblioteket kan endre åpningstider og antall timer hvis biblioteket mener det er grunnlag for det. Ved endringer i bibliotekets åpningstid, vil biblioteket informere driftsansvarlig for kafèen.

Det vil ikke være mulig for kafèen å ha åpent utenom bibliotekets åpningstider.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284