Høring på forskrift om politisk godtgjøring for folkevalgte

Kommunestyret vedtok 04.11.20 å legge forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring ut på offentlig høring.

Les dokumentet med forskriften (PDF, 153 kB) og kom med høringsinnspill. Høringsinnspill sendes postmottak@horten.kommune.no innen 30.11.20.

Alle innspill som er mottatt innen fristen vil bli lagt frem for formannskap og kommunestyre.

Forskriften vil bli behandlet i formannskapet 1. desember og vedtatt i kommunestyret 16. desember.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284