Høring om forvaltning og jakt på bever

Horten kommune sender med dette på høring forslag til åpning av jakt og fangst av bever i hele eller deler av kommunen samt forskrift om forvaltning av bever i Horten kommune. Vi ber spesielt om innspill på bestandsstørrelse og åpning for jakt og fangst i helse eller deler av kommunen. 

Arbeidet med forvaltning av bever ble forhåndsvarslet 18 februar 2020 med høringsfrist 11.03.2020.  Horten kommune mottok to kommentarer til forhåndsvarselet. Et av innspillene beskriver bever som en viktig del av naturen og våre omgivelser. Betydningen av bever i naturen virker inn og har stor helsemessig betydning på oss som mennesker. Dette har vi forsøkt å få inn i formålet til forskriftene. I en annen kommentar ble vi opplyst om en beverkoloni i Vikbekken rett nord for fangdam på Søndre Vik gbnr 32/1. Denne beverkolonien er ikke tidligere registrert og informasjonen er notert.

Det er foretatt en kartlegging av beverforekomster i Horten kommune i perioden 2018 - 2019. Resultatet fra kartleggingen viser 16 aktive kolonier i kommunen. (PDF, 11 MB)

Det vises til vedlagte rapport, «Bever i Horten. Kartlegging av beverforekomster 2018 – 2019». I etterkant av denne registreringen har kolonien hvor det ble gitt skadefellingstillatelse i 2017 reetablert og det har kommet til en koloni i Vikbekken. 

Vi ber om innspill til:

 • Mål for forvaltning av bever i Horten kommune - Bestandsstørrelse
 • Åpning for jakt og fangst i hele eller deler av kommunen
 • Andre merknader

Innspill merkes 20/1063 Forvaltning av bever i Horten kommune og sendes postmottak@Horten.kommune.no innen 07.09.2020.

Det tas sikte på at forslagene til de to forskriftene skal behandles i hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 19.10.2020 og Horten kommunestyre 04.11.2020.

For ytterligere informasjon, kontakt Rolf Magne Vindenes, tlf 33085225/95991161 eller rolf.magne.vindenes@horten.kommune.no

Forslag til nye forskrifter: 

Forslag til forskrift om forvaltning av bever (PDF, 487 kB)

Forslag til forskrift om åpning av jakt på bever (PDF, 309 kB)

 

 


 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284