Gårdbrukere søkes til «Grønn omsorg»

Par som holder epler - Klikk for stort bilde Er du gårdbruker og ønsker å utvikle omsorgsarbeid på gården din? Horten kommune ønsker samarbeid med en lokal bondegård om «Grønn omsorg», et dagtilbud for aktive eldre med tidlig demens.

Kom på vårt digitale informasjonsmøte om Grønn omsorg:

 29. april klokken 1430-1530.

Møtet avholdes på TEAMS, vi sender deg link.

Send mail til vibeke.kristiansen2@horten.kommune.no for å bli med,
eller for mer informasjon om tilbudet.

 

Hva er grønn omsorg?

I Grønn omsorg settes fokus på den friske delen av mennesket der bonden og gårdsbruket er normaliteten som gir grunnlag for mestring og en bedre hverdag. Tilbudet vil ha to ansatte i 50 % stillinger, en gårdbruker og en kommunalt ansatt.

Den kommunalt ansatte skal ha det faglige ansvaret for tilbudet, og gårdbruker har ansvar for tilretteleggelse av miljø og utstyr

Mer om tilbudet

 • Grønn omsorg skal være et naturlig, lystbetont treffsted som gir et meningsfullt tilbud til yngre personer med demens. 
 • Aktivitetene følger årstidenes oppgaver knyttet til dyr, planter og omgivelsene på gården.
 • Tilbudet kan variere fra gård til gård, men er ofte knyttet opp til stell av dyr, gårdsarbeid, såing, høsting, terapeutisk ridning, matlaging og annet gårds- og skogsarbeid.
 • Som sentral person i tilbudet må gårdbruker kunne skape en god mellom-menneskelig atmosfære rundt seg, og ha en åpen og utadvendt holdning og evne til å behandle alle typer mennesker på en respektfull måte.
 • Den viktigste forutsetningen for å lykkes med et slikt omsorgstilbud, er gårdbrukerens personlige egnethet.
 • Kommunen arrangerer obligatorisk kurs om diagnosen demens for den/de som jobber i tilbudet, herunder gårdbruker og eventuelle vikarer.

Til deg som ønsker å tilby Grønn omsorg

 • Kontraktsperioden er fire år fra høst 2021 til høst 2025.
 • Det er mulighet for inntil to års forlengelse.     
 • Dagaktivitetstilbudet skal levere 8 plasser, 3 dager i uken.
 • Tilbudet har stengt helg og helligdager.
 • Frist for å levere tilbud er 19.05.2021 klokken 1200

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284