Fyrverkerikonserten søker totalkonsept for salg av mat og drikke

Mann med to tallerkener med mat. Sol og mennesker i bakrunnen. Logoer av Kultur i Horten kommune og Fyrverkerikonsert Horten. - Klikk for stort bilde

Vi søker deg som kan stå ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av mat- og drikkeserveringen under Fyrverkerikonserten 2023.

Fyrverkerikonserten arrangeres av Kongelige Norske Marines Musikkorps og Horten kommune på Vollen, Karljohansvern fredag 23. juni.  

Publikum kan ta med mat inn på området, men ikke drikke av noe slag. Det er kioskdrift på området. I serveringsområdet skal det være bord og sitteplasser/benker slik at det er tydelig for publikum hvor matserveringen skjer.

Vi ønsker dere velkommen til å beskrive et totalkonsept for salg av mat og drikke til Fyrkonserten 2023!

Slik søker du

 • Kortfattet beskrivelse av konseptet sendes anne.bakken@horten.kommune.no
 • Frist for innsending er 10. mars.
 • Ved eventuelle spørsmål, ring produksjonsleder Anne Bakken på mobil 916 87 016

Merk!

 • Vurderingen av konseptene og tildeling av serveringen gjøres av arrangør.
 • Konsept som inkluderer en «mer-opplevelse» (musikk, underholdning, pynt el.) verdsettes høyt.
 • Dørene er åpne fra kl. 18.00-00.00 og det forventes at serveringen holdes åpen i hele dette tidsrommet.
 • Selve konserten starter kl. 22.00.
 • Arrangør avgjør hvor på arenaen servering skal foregå. Detaljer avtales i kontrakt.

Mer om Fyrverkerikonserten

De siste årene har det vært opp mot 3000 tilskuere på Fyrverkerikonserten, men kapasiteten på arenaen er større. Arrangør forbeholder seg derfor retten til å kunne hente inn flere mattilbydere dersom behov for ytterligere/ økt kapasitet oppstår.

 

Tilbyder kan velge å samarbeide med en eller flere leverandører av mat, men kun en aktør (juridisk enhet) kan tildeles skjenkingen. Tildeling av alkoholserveringen er under forutsetning at tilbyder selv søker og får skjenkebevilling. Den som tildeles muligheten for alkoholservering må selv dekke bevillingsgebyret.

Vi ser etter et totalkonsept for salg av mat og drikke som:

 • er med på å bygge opp under den flotte atmosfæren som er på Fyrverkerikonserten ved at det skapes hyggelige og inkluderende serveringsområder.
 • tilbyr drikke og fristende mat av god kvalitet som passer for et bredt publikum bestående av både barn og voksne.
 • legger opp til to utsalgsteder for alkoholholdig drikke, hvorav det ene kan være en enkel barløsning.
 • er gjennomtenkt med tanke på miljøavtrykk.
 • kan håndtere et relativt stort publikum på en effektiv, kundevennlig måte. 
 • kan tilpasse kapasiteten etter behov.

 

Er det deg vi ser etter? Da må du

 • sende beskrivelse av konseptet innen fristen 10.03.23.
 • kunne vise til erfaring fra større arrangement.
 • på hvert utsalgssted ha en baransvarlig som kan dokumentere å ha gjennomført Kunnskapsprøven i alkoholloven.
 • bevisst redusere bruk av engangsartikler og benytte drikkebeger med høy returgrad eller panteordning.
 • selv stå ansvarlig for all planlegging, bestillinger og utstyr som trengs gjennomføringen av salg av mat og drikke. Dette innbefatter å skaffe strøm til sitt bruk. Plassering av strømkilden avtales i samarbeid med arrangør.
 • rydde opp etter seg og selv håndtere avfall i serveringsområdene, avfall skal kildesorteres. Arrangør har ansvar for den generelle avfallshåndteringen på areaen.
 • selv søke skjenkebevilling og påse at alkohollovens regler overholdes under arrangementet.

 

 

Arrangør er ikke økonomisk ansvarlig for serveringen.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284