Forurensning ved bygge- og gravearbeider - forslag til ny forskrift

Fargerikt oljesøl på asfalt - Klikk for stort bilde

Vi ønsker nå å sikre at forurensning i forbindelse med bygge- og gravearbeider minimeres, og legger derfor ut forslag til gebyrer for saksbehandling og tilsyn. 

Alle har rett til et trygt og godt nærmiljø. I ny lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn foreslår Horten kommune en innføring av gebyrer for tjenester som vi plikter å levere. Dette gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll eller tilsyn ved blant annet bygge -og gravearbeider. 

Forskriften er på høring (PDF, 500 kB) og du har nå mulighet til å komme med innspill til Horten kommune om denne forskriften. 
 

Ny lokal forskrift

Horten kommune legger ut  følgende lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn ut til offentlig høring, (PDF, 351 kB) jf. forvaltningsloven § 37:

«Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften i Horten kommune».

Hva innebærer denne forskriften?

Forskriften skal bestemme hvor mye kommunen kan ta i gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn for følgende kapitler i forurensningsforskriften.

 • Kapittel 2: opprydding i forurenset grunn ved bygge – og gravearbeider
 • Kapittel 12: utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pers
 • Kapittel 13: utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
 • Kapittel 15: utslipp av oljeholdig avløpsvann
 • Kapittel 15 A: påslipp (til kommunalt ledningsnett)

Forskriften gir kommunen adgang til å kreve gebyrer for de tjenester som kommunen er pliktig til å levere i henhold til regelverket.

Gebyrenes størrelse fastsettes i kommunens gebyrforskrift, og er ikke en del av lokal forskrift.

Adgang til å kreve gebyrer vil sikre at arbeid innenfor et fagfelt ikke finansieres av andre fagfelt.

Høringsfrist og innspill

Høringsfristen settes til 2 måneder. Fristen for innspill er 21. desember 2018.

Innspill til forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn (PDF, 351 kB) sendes på mail til postmottak@horten.kommune.no
eller per post til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten.

Alle innspill merkes sak 18/3487.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284