Disse vil bli ny kommunedirektør

Oversiktsfoto over Horten sentrum, med blant annet Sentrum skole i bakgrunnen - Klikk for stort bildeOversiktsfoto over Horten sentrum, med blant annet Sentrum skole i bakgrunnen Alexander Svanberg Seks søkere, fire av dem kvinner og to av dem menn, er innstilt på å lede Horten kommune videre etter Ragnar Sundklakk. Her ser du listen over kandidatene.

- Det har vært stor interesse for stillingen og ansettelsesutvalget er glade for at vi totalt har fått seks søkere.  Vi er optimistiske med tanke på en finne en meget godt kvalifisert ny kommunedirektør, sier ordfører Are Karlsen.

Han leder ansettelsesutvalget, som i tillegg består av:

 • Varaordfører/gruppeleder Christina Bratli (AP)
 • Gruppeleder Niklas Cederby (H)
 • Gruppeleder Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)
 • Hovedtillitsvalgt Sarah Skjetne (Fagforbundet)

Dette er søkerlista

Disse vil bli kommunedirektør i Horten kommune:

 • Therese Steen Johansen, Fredrikstad
 • Finn-Øyvind Langfjell, Horten
 • Rine Veberg, Horten
 • Silje Vaadal, Horten
 • Frode G. Hestnes, Våle
 • Jane Short Aurlien, Moss

 

Åpenhet

Horten kommune ønsker å praktisere mest mulig åpenhet. Ansettelsesutvalget har derfor lagt det til grunn i vurderingen av henvendelser om å være unntatt offentlighet. I forbindelse med stillingen som kommunedirektør har utvalget i tillegg lagt vekt på:

 • Det er stor offentlig interesse for hvem som søker denne stillingen.
 • Den som blir tilsatt skal lede arbeidet med å videreføre en mest mulig offentlig organisasjon, og bør selv så langt som mulig gå foran som et godt eksempel.
 • Det er viktig at både politikere, ansatte og innbyggere har tillit til at den som blir ansatt praktiserer åpenhet, også i situasjoner hvor det kan medføre mye ubehag.

- Totalt fikk vi 11 søknader om å være unntatt fra den offentlige søkerlisten. Alle søknadene ble behandlet individuelt, men på bakgrunn av beskrivelsen ovenfor fant vi ikke grunnlag for å innvilge noe av søknadene. Åtte søkere trakk seg på bakgrunn av dette, sier Karlsen

Videre prosess

Arbeidet med å finne riktig kandidat begynner nå. I samarbeid med rekrutteringsfirmaet vil vanlig prosess, med blant annet intervjuer, referanseinnhenting og tester bli gjennomført.

- Ansettelsesutvalget vil innstille ovenfor kommunestyret, som vil foreta den endelige ansettelsen. Det vil etter planen skje i kommunestyremøtet, 15. desember, sier Karlsen

Avtroppende kommunedirektør, Ragnar Sundklakk, har sin siste arbeidsdag 31. mars 2023.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284