Diesel i Sandeelva - en oppsummering

Bilde tatt av Jeanette Thimamontri i sidebekk ved Sandeveien, 16.01.2023. Ett av flere steder hvor det er lagt ut absorberende lenser av Brannvesenet. - Klikk for stort bildeSidebekk ved Sandeveien, 16.01.2023. Ett av flere steder hvor det er lagt ut absorberende lenser av Brannvesenet. Jeanette Thimamontri

Søndag 8. januar fikk kommunen melding om akutt forurensning i Sandeelva. Siden da har kommunen og brannvesenet jobbet aktivt med å forhindre at forurensningen går videre ut til Borrevannet, og søke opp mulige kilder til utslippet.

Det var både observert oljefilm på vannet og diesellukt ved gang- og sykkelveien. Statsforvalteren, som er forvaltningsmyndighet for Borrevannet naturreservat, har i tillegg informert kommunen om svak diesellukt ved utløpet av Sandeelva til Borrevannet. 

Utfordrende forhold

Vestfold Interkommunale Brannvesen og Horten kommune har befart utslippsområdet og store deler av Sandeelva videre nedover til Borrevannet. Dette for å se etter mulige kilder, omfanget av utslippet og vurdere eksisterende og ytterligere nye tiltak for å forhindre utslipp.

Utslippet er så langt lokalisert lenger oppstrøms, i tilførselsbekker ved Sandeveien og gang og sykkelveien, som har ledet dette videre ut til Sandeelva. Det har blitt tatt vannprøve og labanalyser tyder på at dette er utslipp av diesel.

Ved flere befaringer i området har det derimot ikke blitt observert tydelige tegn på hva som kan være kilden til utslippet. Skiftende værforhold med snødekke flere steder kan medføre at kildesporingen er noe mer utfordrende.

Det har også blitt gjennomført rørinspeksjoner i flere ledningsrør og kulverter, med resultater som vi tar i betraktning ved kildesporingen, men ikke medført til nærmere avklaring av saken.

Omfang og tiltak

For å forhindre at utslippet går videre i bekkene og ut til Sandeelva har vi lagt ut 19 absorberende lenser i tilførselsbekkene. Lensene suger til seg diesel og olje og fungerer som barrierer. Brannvesenet følger nå opp lensene i samråd med kommunen og overvåker disse og området regelmessig.

Det har blitt observert noe olje på vannet ved Mølla like ved demningen, men det er ikke noen egnet metode for å ta opp dette. Ellers er kun minimale rester av dieselemulsjon som er i ferd med å brytes ned observert ved en stokk på elven før utløpet til Borrevannet.

Områdene hvor det er observert utslipp vil fortsatt overvåkes regelmessig, og saken følges opp videre i samråd med andre myndigheter og andre involverte, i tillegg til Vestfold Interkommunale Brannvesen.  

Veien videre

I tillegg til at det jobbes aktivt med å forhindre at utslippet går videre ut til Sandeelva og Borrevannet, fortsetter kommunen med søke opp mulige kilder til utslippet. Ny informasjon som fremkommer i saken gjennomgås fortløpende og vurderer nye undersøkelser.

Vi er takknemlige for tips mottatt hittil i forbindelse med utslippet og oppfordrer videre om å ta kontakt dersom det er observert forhold i området som kan gi svar på hvor utslippet kommer fra.

Tips om lignende saker?

Ved akutt forurensning generelt, er det plikt om å varsle til 110 og Brannvesenet i tråd med regelverket.

Selv om vi engasjeres i saken er det med andre ord ikke kommunen som skal kontaktes dersom det oppdages akutt forurensning.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284