Dialogmøte om integrering 24. november

Flyktninge - og innvandrerrådet inviterer til dialogmøte om integrering på Horten bibliotek 24. november klokken 19.00

Innvandring og integrering er et av de viktigste temaene i norsk politikk i dag. Dersom integrering lykkes, vil det skape en følelse av enhet i samfunnet, noe vil gagne både samfunnet og innvandrerne. Det er derfor en klar forventning til at innvandrere integreres i det norske samfunnet så tidlig som mulig. Noen viktige tema som arbeid, mål for integrering, måling av integrering, integreringspolitikk, ekstremisme, religion, utdanning, diskriminering, negativ sosial kontroll osv inngår i integreringsdebatten. Flyktning og innvandrerrådet i Horten kommune inviterer til en serie med dialogmøter hvor disse temaene skal diskuteres og debatteres.

Første dialogmøte er den 24. november kl: 19:00.

Sted: Horten bibliotek. 

Tema: Hva er integrering og hvor havner den mellom inkludering og assimilering.

Definisjonen av integrering er ofte uklar. Denne uklarheten er spesielt tydelig i politiske debatter der den kan variere fra inkludering til assimilering. Inkludering krever kun deltakelse i samfunnet gjennom å ha jobb og utdanning, samtidig som man beholder sin identitet og verdier. Assimilering på annen side handler om å tilegne seg kulturen og verdiene til storsamfunnet fullt ut. 

Paneldeltakere:

 • Professor James Godbolt fra Universitetet i Sørøst Norge forfatter av boka «Nesten Norsk»
 • Stortingsrepresentant fra Telemark Høyre Mahmoud Farahmand.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284