Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2021-2024

Torsdag 29. oktober presenterte kommunedirektøren sitt forslag til budsjett for 2021-2024. Nå skal politisk nivå behandle forslaget.

Les hele kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2021-2024

Les formannskapets innstilling til kommunestyret: budsjett 2021 (V, MDG, AP)  (PDF, 2 MB)

Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte 16. desember. 

Bakgrunn for forslaget

Kommunedirektøren vurderer at Horten kommune er inne i en svært positiv periode, med store pågående utviklingsprosjekter og gode tjenester til innbyggerne.

For at denne utviklingen skal kunne fortsette, sett opp mot de utfordringene vi står ovenfor, ser kommunedirektøren eiendomsskatt som en mulighet.

 Til tross for at det er delte meninger om denne skatten, vurderer kommunedirektøren at tiden er inne for å foreslå innføring av eiendomsskatt.

Presentasjon av kommunedirektørens forslag

Vanligvis presenterer kommunedirektøren økonomi- og handlingsplanen på et åpent folkemøte. På grunn av den pågående pandemien og restriksjoner vedrørende antall besøkende ble ikke dette mulig i år. Presentasjonen ble derimot strømmet og ligger ute for alle som ønsker å se.

Se digital presentasjon av kommunedirektørens budsjettforslag 2021-2024

Har du innspill til budsjettet?

Fram til 15. desember klokken 08.00 har du mulighet til å komme med egne innspill til kommunedirektørens forslag. 

Send dine innspill via vårt digitale skjema

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284