Bakkenteigen - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for studentboliger og offentlig og privat tjenesteyting

Hovedutvalg for bygg, regulering og næring har besluttet å legge forslag til reguleringsplan for studenthybler og offentlig og privat tjenesteyting på Bakkenteigen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter eiendommene Raveien 187 og 189.

Frist for å sende inn merknader til planforslaget er 21. januar 2017. 

Hovedutvalg for bygg, regulering og næring har i møte 29.11.2016, sak 109/16 behandlet et forslag til reguleringsplan for et ca 4 dekar stort område like idrettshallen på Bakkenteigen. Utvalget besluttet å sende forslaget på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Forslagsstiller er Studentsamskipnaden i Sørøst - Norge. Planforslaget har planident 00396 og omfatter hovedsaklig eiendommene med gårds - og bruksnummer 9/6 og 9/7.

Forslaget innebærer at eksisterende boliger rives, slik at det kan bygges en 6 etasjers bygning (byggehøyde inntil kote 100 meter over havet) med høyskolerettet tjenesteyting i 1. og eventuelt 2. etasje, og med studenthybler i de øvrige etasjene. For å skjerme boligene mot støy fra Raveien skal det bygges en støyskjerm i glass på bygningens nordre, østre og søndre fasade. I tillegg er det planlagt en inntil 4 meter høy støyskjerm i vegetasjonsbeltet mellom den nye bygningen og Raveien. Det skal etableres 11 parkeringsplasser på bakkeplan øst for bygningen, hvorav 9 av dem skal være forbeholdt den høyskolerettede virksomheten. Uteoppholdsarealer skal være på vestsiden av bygningen.

Planforslaget er å finne på Horten bibliotek, i rådhustorget og ved å følge denne lenken til kommunens kartside: "Kartportalen".

Naboer vil få eget brev med orientering om det offentlige ettersynet.

Merknader til planforslaget må være sendt til Horten kommune innen 21. januar 2017. Merknader kan sendes via "Kartportalen".  Alternativt kan merknader sendes som brev til Horten kommune, PB 10, 3191 Horten eller e-post: postmottak@horten.kommune.no

 

Sist endret 13.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284
Login for redigering