8. april. De nasjonale restriksjonene for å hindre smittespredning opprettholdes til 20. april.

Regjeringen har bestemt at de nasjonale tiltakene for å hindre smittespredning skal opprettholdes til og med 20. april. Det betyr at våre skoler og barnehager fortsatt er stengt. Fra 20. april lettes det på noen av tiltakene fra regjeringen. Her finner du informasjon om hva endringene betyr for Horten kommune.

NB! Denne artikkelen kan inneholde utdatert informasjon.
Se gjeldende tiltak og anbefalinger for oppdatert info.

Barnehagene åpner 20. april

Fra 20. april har regjeringen bestemt at barnehagene skal åpnes. Alle barn er velkommen tilbake i barnehagene våre fra mandag 20. april. Det skal være trygt å sende barna i barnehagen, og det skal være trygt for de ansatte i barnehagene å gå på jobb. Nasjonale myndigheter jobber med å lage en veileder som skal være klar 16. april for å sikre at smittevernet kan bli ivaretatt i barnehagene. Det vil bli gitt opplæring slik at barnehageeiere og ansatte får tydelige og konkrete råd om hvordan de skal forholde seg på en smittevernfaglig trygg måte. Alle foreldre med barnehagebarn vil få nærmere informasjon fra oss etter at veilederen er klar 16. april.

Skolene åpner for 1.- 4.klasse 27. april

Fra 27. april åpner skolen for elevene på 1. -4. trinn. Tilbudet inkluderer også SFO.  Åpningen skal skje på en smittevernfaglig trygg måte. Det skal være trygt å sende barn og unge på skolen, og det skal være trygt for de ansatte på skolen å gå på jobb. Nasjonale myndigheter lager en veileder og et kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. Alle foreldre vil få nærmere informasjon fra skolen etter at veilederen er klar 16. april.

Kultur- og idrettsarrangementer

Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni. Innen da skal det gjøres en ny vurdering. Innen 1. mai vil regjeringen ta stilling til store arrangementer i sommer.

Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges (2 meters avstand og maks fem personer i grupper). Horten kommune åpner utendørsanleggene for trening i tråd med retningslinjer og anbefalinger fra Helsedirektoratet. De vanlige treningstidene for idrettslagene gjelder fra 14. april. Det vil være tilgang på toaletter, men ikke garderober/dusj. Idrettslagene er selv ansvarlige for at Helsedirektoratets anbefalinger blir fulgt. 

Andre virksomheter

Regjeringen har også bestemt at det i denne perioden også vil åpnes for andre virksomheter dersom smitteverntiltak kan følges. For nærmere informasjon se helsenorge.no og regjeringen.no.

Viktige råd fra myndighetene som fortsatt gjelder

 1. Vask hendene og gjør gode hygienetiltak
 2. Unngå unødvendige fritidsreiser
 3. Ansatte bør fortsatt benytte hjemmekontor der arbeidssituasjonen tillater det.
 4. Hold avstandsbestemmelsene; to meter og maks fem personer i grupper.
 5. Ikke reis til utlandet dersom det ikke er strengt nødvendig

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284