30. mars. Hva betyr den nye Covid-19-forskriften?

Det er mange som lurer på hva anbefalingene og vedtakene fra nasjonale myndigheter betyr i praksis. Vi har forsøkt å oppsummere det viktigste du bør vite.

NB! Denne artikkelen kan inneholde utdatert informasjon.
Se gjeldende tiltak og anbefalinger for oppdatert info.

Den nye forskriften, Covid-19-forskriften, som kom fra regjeringen 27. mars samler flere tidligere vedtak og forskrifter. Forskriften avklarer en del spørsmål som oppstod med tidligere regelverk. Formålet til forskriften er å fastsette tiltak for å hindre smittespredning av korona.

Tre viktige prinsipper:

 1. Alle har et selvstendig ansvar for å følge lovverket og anbefalingene
 2. Næringslivet og kulturarrangører har et selvstendig ansvar for å følge lovverket.
 3. Horten kommune har ikke anledning til å gi dispensasjon fra kravene. Den nye forskriften gjelder hele landet, og kommunen eller kommunelegen har ikke anledning til å gi dispensasjoner fra kravene.

Hold avstand

Helsedirektoratet har anbefalt følgende om å holde avstand til og med 13. april. Sjekk også helsenorge.no

 1. Unngå nærkontakt; nærkontakt betyr kontakt mellom personer med mindre enn to meter i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt.
 2. 2 meter avstand: Når vi er sammen med andre, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke med familie eller personer i samme husstand.
  1. I lokaler der det er vanskelig å holde to meter avstand til andre, men som bør holdes åpne (som butikker og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter.
 3. Færrest mulig og ikke fler enn fem personer: Det bør ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
 4. 14-dagers karantene for deg som har vært i nærkontakt med en som er syk eller blir syk i løpet av  24 timer etter at dere sist hadde kontakt. (§§ 8 og 3). 

Kultur – og idretts arrangementer og samlinger av personer

§ 13 i den nye forskriften omtaler arrangementer.

Fra §13: "Forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer mv. hvor personer fysisk møtes

Følgende arrangementer er forbudt:

 • Kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes."

Dersom man som arrangør mener at det er mulig å gjennomføre et arrangement i tråd med forskriften, så er det arrangør som står ansvarlig for dette. Horten kommune har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra forskriften. 

Drive-in-arrangementer

Det har vært spørsmål knyttet til drive-in arrangementer. Den nye forskriften gir anledning til å arrangere slike arrangement forutsatt at man ikke går ut av bilene og fysisk møtes, inkludert at det ikke er noen form for servering eller lignende. Her må "fysisk" vurderes ut fra formålet med forskriften som er å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at det blir overført smitte. Arrangøren er ansvarlig for at forskriften blir fulgt.  

Vi minner om at kommunen har anledning til å stenge arrangementer som ikke tar tilstrekkelig hensyn til smittevernet og derfor ber vi om at arrangører følger forholdsregler for å hindre nærkontakt og smittespredning. 

Næringslivet

Karantenereglene etter innreise gir noe åpning for å jobbe utenfor hjemmet/oppholdsstedet dersom nærkontakt med andre unngås.(§5) Dette gjelder ikke ved karantene etter nærkontakt (§8)

Myndighetene har også stengt enkelte virksomheter.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan gi tillatelse til arrangementer der folk ikke skal være i fysisk kontakt med hverandre?

Dersom man som arrangør mener at det er mulig å gjennomføre et arrangement i tråd med forskriften, så er det arrangør som står ansvarlig for dette. Horten kommune har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra forskriften. 

Hvorfor kan ikke kommunen bestemme om et arrangement kan gjennomføres?

Horten kommune har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra forskriften. 

Dersom du ønsker dispensasjon fra denne forskriften må du spørre helsedirektoratet direkte.

Hva skjer om man ikke følger forskriften?

Hver og en av oss har ansvar for å følge forskriften.

Merk § 18: «Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. Overtredelse av § 4 skal ikke straffes.»

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284