26.mars. SAMARBEID I TØFFE TIDER FOR NÆRINGSLIVET

Vår lange tradisjon med godt samarbeid mellom næringslivet og Horten kommune er en stor styrke i disse dager. Korona-krisen viser oss hvor viktig det er å stå sammen – og samarbeide på tvers.

Horten Næringsforum har en viktig rolle som samarbeidspartner for Horten kommune i arbeidet med å sikre en god næringsutvikling for kommunen. I disse dager med en eksplosiv utvikling i permitterte og arbeidsledige og med en økende fare for konkurser, blir dette samarbeidet enda viktigere. Ikke minst også når krisen er over og det lokale næringslivet skal komme i gang igjen.

Horten Næringsforum, NAV Horten og Horten kommune jobber sammen for å håndtere korona-krisen og de ringvirkningene den får på nærings – og arbeidslivet i Horten. Vi gjennomfører daglige Teams møter der følgende personer deltar:

 • Sølvi Foss, daglig leder i Horten Næringsforum
 • Heidi Sæther Hauge, markedsansvarlig i NAV
 • Karl Jørgen Tofte, næringssjef i Horten kommune

Vi diskuterer spørsmål som kommer fra næringslivet og aktuelle tiltak for å avhjelpe situasjonen.

Oversikt over de viktigste tiltakene som er iverksatt:

 • Utsettelse av kommunale avgifter til næringslivskunder med 2 måneder
 • Kommunal støtte til finansiering av daglig leder stilling i Horten Næringsforum i tre måneder
 • NAV Horten har gitt oss konkrete kontaktpersoner som næringslivet kan kontakte for hjelp. I tillegg linker til nettsider, informasjonsvideoer mm
 • Vi benytter aktivt Facebook og våre hjemmesider til å legge ut viktig informasjon for næringslivet
 • Horten Næringsforum har lansert en egen Facebook side «Handle lokalt Horten» der butikker og andre kan legge ut sine tilbud
 • Kommunen har gitt økonomisk støtte til annonse i Gjengangeren i regi av Horten Næringsforum med oversikt over hvilke butikker og spisesteder som tilbyr hjemkjøring. Oversikten oppdateres jevnlig på Facebook siden til Horten Næringsforum
 • Horten Næringsforum har lagt ut tilbud om å organisere nettverksgrupper for små bedrifter som ønsker dialog og samarbeid med andre
 • Horten Næringsforum tilbyr relevante webinarer til næringslivet
 • Daglig leder i Horten Næringsforum gir personlig rådgivning til handel og mindre bedrifter med spesiell fokus på permitteringer og andre støtteordninger. De som ønsker det kan også ringe eller sende inn spørsmål til de daglige Teams-møtene
 • Næringssjefen har dialog med en rekke bedrifter i Horten for å kartlegge situasjonen, vise at vi bryr oss og følger opp innspill på hva kommunen kan bidra med.
 • Næringssjefen samarbeider med de andre næringssjefene i fylket om å dele informasjon om hva som gjøres i hver enkelt kommune.
 • Næringssjefen har god dialog med teknologi inkubatoren Silicia og START i Vestfold om hvordan vi kan hjelpe gründere i dag og etter at krisen er over
 • Næringssjefen har god dialog med landbrukssjefen i kommunen om situasjonen for landbruksbedriftene og mulige tiltak/hjelp.

Gode eksempler på å se mulighetene her i Horten

I vår dialog med næringslivet ser vi mange gode eksempler på at eiere og ansatte prøver å tenke offensivt og kreativt:

 • Industribedrifter har innført 2-skift ordninger for å redusere smittefaren og risikoen for full stopp i produksjonen
 • En industribedrift har testet ut hjemmemontering med gode resultater
 • De aller fleste benytter hjemmekontor der det er mulig
 • Gode rutiner for renhold og hindring av smittefare
 • Stengte kantiner/delt lunsjtid/god avstand ved bordene
 • Økt bruk av nettbaserte møter
 • Streaming av konserter og andre kulturelle arrangementer
 •  «Virtual coffee breaks» og «Teams fredagspils»
 • Hjemkjøringstjeneste og tilbud på Facebook/nettbutikk

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284