25. mars. Viktig info om fortsatt stengte skoler og barnehager

Her finner du viktig informasjon til deg med barn i skole og barnehage i Horten. MERK! Faktura sendt ut for mars med forfall 15. april  gjelder perioden 1. - 12. mars. Denne skal du altså betale. Hvis du ser på summen du skal betale er denne redusert! 

NB! Denne artikkelen kan inneholde utdatert informasjon.
Se gjeldende tiltak og anbefalinger for oppdatert info.

Vi takker dere for samarbeid, forståelse og lojalitet i forbindelse med regjeringens bestemmelse om å stenge skoler og barnehager for å hindre smitte av Koronaviruset. 

Regjeringen har besluttet at stenging av alle landets skoler og barnehager skal forlenges fram til 13. april. Perioden kan bli forlenget.

Må vi fortsatt være hjemme fra skole og barnehage?

Av hensyn til smittevern må antall barn i skoler og barnehager begrenses så mye som mulig og de fleste barna våre vil derfor fortsatt være hjemme. Myndighetene oppfordrer sterkt til deling av barnepass mellom foreldrene. Til dere retter vi en stor takk i en tid som kan være krevende.

Samtidig er det helt nødvendig at de barna som fortsatt møter opp på skolen og i barnehagen blir godt ivaretatt, slik at begge foreldrene deres kan opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i forbindelse med Koronautbruddet. Terskelen for å få tilbud om plass i barnehage eller skole skal av hensyn til smittevernet ligge høyt.

Hvem kan sendes på skole eller i barnehage?

Sentrale myndigheter presiserer at følgende kriterier må gjelde for barn som får tilbud på skole- eller barnehage:

 • Barn der begge foreldre har nøkkelroller innenfor de yrker som er definert som kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Rektor eller styrer kan be om dokumentasjon fra arbeidsgiver til foresatte dersom det er tvil om yrket omfattes av dette.
 • Barna skal være under 12 år.
 • Det gjøres også unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Styrer eller rektor i den enkelte barnehage eller skole gjør derfor konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. 

Hva er kritiske samfunnsfunksjoner? (PDF, 569 kB)

Hvor lenge er barnehagen stengt og må vi betale?

Foreløpig varer stengningen til 13. april.

Alle foresatte, både de som har barna hjemme og de som har barn i barnehagen, slipper å betale for plassen så lenge barnehagene er stengt i forbindelse med Koronautbruddet.

Foreldrebetaling barnehage og SFO Faktura som forfaller i mars er opphold i barnehage/SFO for februar måned. Faktura som forfaller i april er korrigert for stengte barnehager og SFO fra 13. mars 2020. Faktura for betaling av barnehageplassen for mars, med forfall 15.april, gjelder altså  betaling for perioden 1. mars til 12.mars. 

Hva kan jeg ellers gjøre?

Vi har respekt for at ikke alle dager kan oppleves som like enkle, særlig når forbudet nå ser ut til å trekke ut i tid. Dersom dere opplever denne tiden som vanskelig, ber vi deg kontakte skolen eller barnehagen.

Det er også mulig å ringe Barn og familietjenestens hjelpetelefon, som hver dag mellom 10.00 – 16.00 er betjent av fagpersoner, på tlf. 975 50 479 eller 975 50 267.

Sjekk også ut menypunktet vårt, Ta vare på deg selv og andre

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284