24. april. Viktig melding til alle ungdomsforeldre

Kjære alle foresatte i Horten kommune!, vi er mange som jobber med og for ungdom i Horten kommune. Noen av oss er med i en gruppe som vi kaller U18. Gruppa består av helsesykepleiere, sosiallærere, rektorer, SLT- koordinator, leder for elevtjenesten på Horten videregående skole, barnevernet, Kulturhuset 37 og rådgiver i skoleadministrasjonen. Hensikten med gruppa er å samarbeide på tvers av fagmiljøer for å sikre ungdommens oppvekstsvilkår i Horten Kommune.

Vi vet at våren er tiden for at ungdom samles ute for å feste og ber dere være oppmerksomme på dette. Ansatte i Horten kommune har i disse dager fått i oppdrag å patruljere områder der vi vet ungdommer samles. Kontakten er ment for å være positiv for ungdom, da vi vet at mange ungdommer savner det å kunne være sammen med andre voksne nå som Kulturhuset 37 og skolen er stengt. Dessverre har patruljen opplevd at ungdommer den siste tiden har samlet seg i store grupper. På Rørstrand onsdag 22. april var over 60 ungdommer samlet, og de overholdt ikke regelen Folkehelseinstituttet har oppfordret oss til. De satt tett inntil hverandre, og de fulgte ikke patruljens råd om å dele seg opp. Flere var påvirket av alkohol. Vi tror at alle former for rus kan være med på at ungdommen slipper opp grenser og ikke overholder myndighetenes anbefalinger.

Hva forventes av dere foreldre?

Vi tenker at det er lurt å følge med på hvor ungdommene er. Ta dere gjerne en kjøretur innom populære samlingssteder for ungdommen som Rørestrand, Løvøya, Bassenglokket og Møringa. Det er flott at ungdommene er ute og nyter sol og varme, men det som bekymrer oss er at de er for mange sammen og ikke tar den nødvendige avstanden for å hindre smitte. Barnehagen og småtrinnet åpner i disse dager, det gjør at vi utsetter mange familier for potensiell smitte, alle må derfor gjøre sitt for å begrense.

Hva kan vi tilby?

Vi ønsker å være der for ungdommene våre. Derfor har skolene sendt ut informasjon om hvem som kan kontaktes ved en eventuell bekymring. Der finner foresatte telefonnummer til sosiallærer, helsesykepleier og andre aktuelle kontaktpersoner. Vi har også kontakt med mange av de ungdommene som vi ser på som ekstra sårbare, men her trenger vi også hjelp fra dere. Dersom dere er bekymret for egne eller andres barn, så ikke nøl med å ta kontakt.

Gode råd til foreldre

Ungdommene er foresattes ansvar og dere kjenner deres ungdommer best, men vi har likevel lyst til å komme med noen velmente råd som vi har erfart virker. Det enkle er ofte det beste!

 • Skaff deg en oversikt over hvem som er foreldre til ungdommens venner. Det deles ofte ut kontaktliste på foreldremøtene. Har ungdommen venner i andre klasser, eller på andre skoler så tror vi likevel det er en enkel sak å finne kontaktinformasjon.
 • Snakk med ungdommen om de vanskelige valgene, hva gjør du hvis du for eksempel blir tilbudt alkohol, hvis du får vite om avtalte slåsskamper eller er et sted hvor andre røyker cannabis? Hjelp ungdommen til å ta gode valg.
 • Når du er usikker, eller bekymret, ta kontakt med andre foreldre. Har du en bekymring for hva ungdommen din gjør i helgene – så har garantert andre foreldre det også!
 • Bli enige med andre foreldre om innetider.
 • Skal ungdommen din overnatte, ring og sjekk at det er voksne hjemme der.
 • Ikke reis på hytta/helgetur uten at du har klare avtaler med andre voksne som kan passe på.
 • Vær kjørbar i helgene.
 • Dere må gjerne oppfordre ungdommen til å være ute – men følg de rådene helsemyndighetene har gitt. Det er kun for en periode, og det kan redde liv!

Vi skal la ungdom være ungdom – men vi skal gjøre det vi kan for at ungdomstiden også blir så trygg som mulig.

Til slutt: Vi ønsker å presisere at ungdommene i kommunen vår er en herlig gjeng! Vi som har daglig kontakt med dem ser at de savner skolen og hverdagen – så står vi sammen nå så kommer kanskje hverdagen raskere tilbake.

 

Hilsen oss i U18 gruppen!

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284