23. mars. Oppklarende informasjon om Horten kommunes lånebehov 

Horten kommune kommer til å be om et midlertidig lån i formannskapet neste mandag for å håndtere en kortsiktig økonomisk utfordring. Det ingen dramatikk i denne måten å løse likviditetsutfordringene våre på.  

Både Horten kommune og sentrale myndigheter har bestemt at både innbyggere og næringsliv får utsatt sine betalinger av enkelte skatter og avgifter. Dette er noen av virkemidlene myndighetene har innført for å bøte på konsekvensene av korona-tiltakene. Innbyggere og næringsliv vil dermed få bedre betalingsevne, men det betyr at Horten kommune på kort sikt vil ha en dårligere betalingsevne. På bakgrunn av dette vil vi ha behov for et midlertidig lån.  

Disposisjonsfond 

Horten kommune har et disposisjonsfond på 189,6 millioner kroner. Dette er et regnskapsmessig overskudd kommunen har spart opp siden 2012.  

Et regnskapsmessig overskudd gjenspeiler imidlertid ikke kommunens likviditet (eller penger på konto). Det er to hovedutfordringer til dette, nemlig måten pensjoner skal håndteres samt forskuttering av investeringskostnader.  

Pensjonskostnader 

To sentrale begrep er her viktig. Premieinnbetalingen er det en kommune skal betale sitt pensjonsselskap og pensjonskostnaden er det som skal regnskapsføres. Differansen mellom dette kalles premieavvik. Pr 2019 er denne differansen samlet på ca 115 millioner kroner og reduserer likviditeten tilsvarende.  

Forskuttering av investeringskostnader 

Kommunestyret i Horten kommune har vedtatt et investeringsprogram som finansieres med økt låneopptak hvert år. For å spare rente- og avdragsutgifter benytter kommunen sin egen likviditet til den er brukt opp. Når oppspart likviditet er benyttet tar kommunen opp det vedtatte lånet – noe som vanligvis gjøres i slutten av november og som medfører at kommunen sparer millioner i reduserte renter og avdragsutgifter hvert år.   

Ved en normalsituasjon ville det kommet inn vesentlige summer i skatt og kommunale avgifter nå i mars som hadde medført at det ikke var behov for et likviditetslån, men når dette ble utsatt fra sentrale myndigheter får Horten kommune en kortsiktig økonomisk utfordring. På den bakgrunn vurderer kommunedirektøren det som riktig å søke om et midlertidig likviditetslån til skatt og øvrige inntekter blir betalt av kommunens innbyggere. Da vil det midlertidige likviditetslånet betales tilbake.  

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284