22. april. Velkommen tilbake til skolen 27. april

Vi gleder oss til å se elevene ved 1.-4. trinn igjen på mandag 27. april etter at regjeringen besluttet å gjenåpne skolene for disse klassetrinnene. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert og med nødvendige smitteverntiltak på plass.   

De første skoledagene vil være preget av sosiale aktiviteter og opplæring om smittevern. Det blir også mer uteskole enn vanlig. Vi vil følge smittevernveilederen for skolene og vil dele klassene inn i grupper. Vi gleder oss til å komme i gang med skolehverdagen igjen.  

Skoledagene følger den vanlige timeplanen og åpningstiden for SFO er som vanlig. SFO kommer til å være tettere knyttet til skolehverdagene slik at gruppene som barna blir delt inn i løpet av skoleuken også vil gjelde for SFO-tiden. 

Skoleskyss skal også skje med smitteverntiltak. De som har skoleskyss vil få nærmere informasjon om det.  

Husk at for at skoleåpning skal være vellykket så er det avgjørende at vi alle er flinke til å følge smitteverntiltakene på fritiden også.  

 
HUSKELISTE for deg som skal tilbake på skolen 

 1. HUSK å ta med din digitale enhet (PC og Ipad) tilbake på skolen på mandag. Ikke glem laderen! 
 2. Det er ikke lov å ha med leker eller bamsen. Alle klassebamser er også i karantene! 
 3. Du må ha med matpakke til SFO da du inntil videre ikke vil få mat der som vanlig. 
 4. Husk at smittevernreglene som gjelder på skolen også er lurt å følge på fritiden. 
 5. Ta gjerne følge med noen til skolen, men pass på å holde avstand og vask hendene før du går hjemmefra.    

 

Velkommen tilbake til skolen! 

Grunnlag for anbefalingene fra nasjonale myndigheter  

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa. 

Generelle anbefalinger  

fra sentrale helsemyndigheter og Utdanningsdirektoratet   

Smittevernveileder for skoler fra Utdanningsdirektoratet gir informasjon om hvem som kan komme på skolen og hvem som fortsatt må være hjemme. Utdanningsdirektoratet har også laget viktig informasjon til foreldre 

Det er trygt for barn å gå på skolen 

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å: 

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask 
 • ha godt renhold 
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett og PC 
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO 
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper 
 • holde god avstand til hverandre 

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra. 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra 

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen. 

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig. 

 

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen 

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben. 

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.  

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute. 

  

Foreldrebetaling SFO  

Når SFO åpner blir det foreldrebetaling som vanlig.  Den første tiden må alle på SFO ha med seg matpakke. Vi har dessverre ikke anledning til å servere mat inntil videre. Dere vil selvfølgelig ikke betale for kost i perioden uten matservering.  

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte.  

 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med din skole om du har spørsmål.  

Helsesykepleierne vil være tilgjengelig på skolen fra oppstart og dere som foreldre kan også ta kontakt med dem.  

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284