22. april. Hilsen fra ordføreren

Kjære innbyggere, så langt har vi - både nasjonalt og lokalt - lykkes veldig godt i arbeidet med å begrense smitten. I Horten har vi hatt få smittede og helsevesenet har vært i stand til å håndtere alle som har vært syke på en god måte. Grunnen til at vi har lykkes er trolig at vi har innført strenge restriksjoner og at folk har vært veldig flinke til å følge alle råd og pålegg.

Nå har det imidlertid blitt «løst opp» på noen områder, som for eksempel at barnehager, skoler og idrettsanlegg har åpnet. Dette har igjen ført til at mange får økte forventninger om at flere ting skal åpnes, og om at det skal være færre restriksjoner. Dette er helt naturlig, for de fleste oss savner det sosiale og muligheten til å gjøre akkurat det vi ønsker.

Jeg vil imidlertid minne om at de aller fleste rådene og påbudene fortsatt gjelder. Kravene til hygiene er de samme, det er ikke lov med større arrangementer der folk møtes fysisk, hjemmekontor anbefales fortsatt for de som kan det, det frarådes å være i grupper på flere enn fem personer og det oppfordres til to meters avstand mellom folk.

Fremover får vi en krevende situasjon, der vi skal balansere ulike hensyn. Fortsatt er det overordnet at vi skal begrense smitten, men vi skal også ta hensyn til næringslivet/arbeidsplassene og lytte til innbyggernes behov. Vi må i tillegg innrette oss på en måte som gjør at vi kan håndtere og leve med dette over lang tid. I dette arbeidet vil Horten kommune fortsette med å lytte til faglige anbefalinger fra overordnede myndigheter.

Det er godt at nyhetsbildet ikke bare er preget av det negative og at vi kan lese om en del positive signaler. Mitt håper er at vi gradvis får en mer og mer normal situasjon, men vi må også være forberedt på at vi mest sannsynlig ikke har nådd toppen når det gjelder antall smittede og syke. Sannsynligheten er stor for vi senere kan få en økning, og det kan skje at vi på nytt vil måtte stenge mer og innføre nye restriksjoner.

Jeg vil takke alle innbyggerne for jobben de har gjort så langt i den felles dugnaden. Dere har gjort en fantastisk innsats; rådene er fulgt, samtidig som det er mitt inntrykk at de fleste har greid å holde humøret oppe og gjort det beste ut av situasjonen.

Hvis alle fortsetter med det vil vi komme så godt som vi kan ut av dette. Jeg utfordrer dere alle til å gjennomføre en vanskelig øvelse; lev så normalt og godt som mulig, samtidig som dere er tålmodige og følger alle råd/pålegg.

Det vi gjør nå ligner mer på en maraton enn på en 100-meter. Det er ingen raske løsninger og vi må være utholdende over tid. Jeg er imidlertid trygg på at vi kommer igjennom dette sammen.

Are Karlsen

Ordfører

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284