2.april. Viktig presisering om kulturarrangementer

Helsedirektoratet har nedlagt forbud mot å gjennomføre arrangementer for å hindre smittespredning av korona. Horten kommune har ikke myndighet til å gi dispensasjoner fra et forbud som er fattet av overordnede myndigheter.

NB! Denne artikkelen kan inneholde utdatert informasjon.
Se gjeldende tiltak og anbefalinger for oppdatert info.

Horten kommune får mange henvendelser om alternative arrangementer som  det er ønskelig å tilby gjennom digitale plattformer eller for eksempel drive-in arrangementer. Dersom en arrangør skal gjennomføre et arrangement er arrangøren ansvarlig for at COVID-19-forskriften blir fulgt og dermed at de generelle smittevernreglene fra nasjonale myndigheter blir fulgt.

COVID-19-forskriften

§ 13 i den COVID-19- forskriften omtaler arrangementer.

Fra §13: "Forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer mv. hvor personer fysisk møtes

Følgende arrangementer er forbudt:

a)           kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes

b)           idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes."

Dersom man som arrangør mener at det er mulig å gjennomføre et arrangement i tråd med forskriften, så er det arrangør som står ansvarlig for dette. Horten kommune har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra forskriften.

 

Generelle smittevernregler: Hold avstand

Helsedirektoratet har anbefalt følgende om å holde avstand til og med 13. april. 

 1. Færrest mulig og ikke flere enn fem personer: Det bør ikke være mer enn fem personer i samme gruppe.
 2. 2 meter avstand: Når vi er sammen med andre, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre.

Drive-in-arrangementer

 

Det har vært spørsmål knyttet til drive-in arrangementer. Den nye forskriften gir anledning til å arrangere slike arrangement forutsatt at man ikke går ut av bilene og fysisk møtes, inkludert at det ikke er noen form for servering eller lignende. Her må "fysisk" vurderes ut fra formålet med forskriften som er å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at det blir overført smitte. Arrangøren er ansvarlig for at forskriften blir fulgt og må ha tillatelse fra grunneier. 

 

Kommunen kan stenge arrangementer

Horten kommune har anledning til å stenge arrangementer som ikke tar tilstrekkelig hensyn til smittevernet. Alle arrangører  må ta forholdsregler for å hindre fysisk kontakt og smittespredning. Det er arrangørens ansvar å følge forskriften og forebygge smitte. Kommunen har ingen dispensasjonsmulighet fra denne sentrale forskriften.

Politiet  har også  myndighet til å stenge arrangementer som ikke tar nødvendige smittevernhensyn.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284