12. mars. Skoler og barnehager stenges - hva nå?

Klikk for stort bilde Regjeringen har besluttet at alle skoler og barnehager stenges midlertidig fra og med fredag 13.- 26.mars 2020 for å stoppe spredningen av koronaviruset. Perioden kan bli forlenget.

Tiltakene er iverksatt som en nasjonal dugnad for å stoppe spredningen av koronaviruset. Vi oppfordrer derfor foresatte til varsomhet når det gjelder å samle flere barn og ungdom på samme sted både i skoletiden og på fritiden.

Skoler

Elevene har rett til å få opplæring, og skolen vil legge til rette for dette på PC og iPad. Teams blir skolens og elevenes felles plattform. Her foregår all kommunikasjon mellom elev og lærer. Skooler benyttes til informasjon til foresatte.

Det er forventet at elevene følger undervisning på Teams og jobber med skolearbeid i skoletiden. Elever som mangler nødvendig skolemateriell hjemme, må hente dette på skolen fredag 13.mars.

Barn på småskoletrinnet (1.- 4. klasse) som har foresatte i samfunnskritiske funksjoner vil få tilbud om undervisning på sin skole. Helsedirektoratet har definert en 15-punkts liste på hva som defineres som samfunnskritiske funksjoner.  Vi ber om at de elevene som er omfattet av dette møter som vanlig eller kontakter skolen sin direkte.

Det samme gjelder alle elever i grunnskolen med særskilte omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når skolen er stengt. Rektor kontakter foresatte til disse elevene.

NB! Har du spørsmål, rett dette til den aktuelle skolen.

Barnehager

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager til og med torsdag 26. mars 2020. Tiltakene kan bli forlenget.

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at at personer i risikogrupper brukes som barnevakt. 

Styrer i barnehagen må derfor sørge for et tilbud til barn med foresatte som jobber i følgende kritiske samfunnsfunksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Foresatte som faller inn under disse yrkene kan benytte barnehagen og møte opp til vanlig tid i morgen, fredag 13.mars.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.

Situasjonen endrer seg raskt og vi vil fortløpende holde dere informert om videre utvikling.

NB! Har du spørsmål, rett disse til styrer i den aktuelle barnehagen.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284