0-24 uka - trygg og inkluderende oppvekst

superhelt-barn - Klikk for stort bilde 5. – 10. september arrangerer Horten kommune 0-24 uka. Med overskriften «Trygg og inkluderende oppvekst» vil vi gjennom uka sette fokus på samarbeid for barn og unges beste, muligheter og mestring.

Uka vil bestå av ulike foredrag, workshops og aktiviteter. Noen av arrangementene vil være ment for de som jobber med barn, unge og deres familier, mens andre arrangementer er rettet mot foreldre, lag og foreninger, familier, barn og unge selv eller andre interesserte. Gjennom uka vil vi få mer kunnskap om sammenheng mellom fysisk og psykisk helse, aktivitet og mestring og hvordan foreldre og andre kan støtte barn og ungdom i livet. 

Klikk på de grå feltene for å lese mer om arrangementene. Her er også lenke til påmelding.

Alle arrangementer er gratis!

Mandag 5. september:

Hvordan lede tverrfaglig samarbeid og tverrfaglige møter - Jo Fiske, seniorrådgiver KS konsulent

Hvordan lede tverrfaglig samarbeid og tverrfaglige møter 
Jo Fiske, seniorrådgiver KS konsulent

Trykk for påmelding

Tidspunkt: 13.00 - 15.00 

Sted: Kommunestyresalen, Horten Rådhus 

Enkel servering 

Om arrangementet: Møteforberedelse, verdier og mål. Hvordan kommuniserer vi i møter og hvordan bidrar vi til medvirkning og medbestemmelse? 

Om foredragsholder: Jo Fiske er seniorrådgiver KS konsulent. Jo jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling. Han legger særlig vekt på å utvikle helhetlige system i oppvekstsektoren, få tverrfaglig samhandling til å fungere og å få et felles fokus mot inkludering og tidlig innsats.  

Målgruppe: Ansatte i kommune, fylkeskommune, NAV, spesialisthelsetjenesten og andre som jobber med barn, unge og familier i Horten. 

Gode søvnvaner - hvorfor søvn er så viktig - Ann- Kristin Imenes, seniorrådgiver ved KORUS Sør

Hvordan hjelpe barn og unge med å skape gode søvnvaner
og hvorfor er søvnen så viktig?
  

Ann- Kristin Imenes, seniorrådgiver ved KORUS Sør

Trykk for påmelding

Tidspunkt: 18.00- 20.00

Sted: Helsestasjonen for ungdom/ Ørn-huset 

Enkel servering 

Tema/ tittel: Hvordan hjelpe barn og unge med å skape gode søvnvaner og hvorfor er søvnen så viktig? 

Ungdom sover generelt for lite og det verste med lite søvn er ikke at de blir trøtte. Imenes gir oss en innsikt i hvordan ungdommens hverdag påvirkes av et søvnmønster med lite søvn og hvilke konsekvenser dette kan få.  

Om foredragsholder: Ann- Kristin Imenes, seniorrådgiver ved KORUS Sør. Hun er psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi og har lang erfaring som kommunepsykolog, veileder og foredragsholder. 

Målgruppe: Ungdomsforeldre, ansatte i kommune, fylkeskommune, NAV, spesialisthelsetjenesten og andre som jobber med barn, unge og familier i Horten. 

 

 

Tirsdag 6. september:

Når indre smerte kommer til uttrykk i utfordrende atferd, 0-10 år

Når indre smerte kommer til uttrykk i utfordrende atferd  (0-10 år - til og med 4. trinn) 

Rebecca Bu Johansson (teamleder i barneverntjenesten)  

Trykk for påmelding

Tidspunkt: 14.00- 16.00

Sted: Scenen, Kulturhuset 37 

Enkel servering 

Tema/ tittel: Når indre smerte kommer til uttrykk i utfordrende atferd – Hvordan forstår og håndterer vi det? Traumebasert omsorg, 0-10 år (til og med 4. trinn) 

Foredragsholder: Rebecca Bu Johansson (teamleder i barneverntjenesten)  

Målgruppe: Ansatte i kommune og fylkeskommune som jobber med barn i alderen 0- 10 år og familier 

God mat og aktivitet for kroppen og toppen - Ole Petter Hjelle og Tine Sundfør

Våre barn og unge er viktige - god mat og aktivitet for kroppen og toppen!  

Ole Petter Hjelle og Tine Sundfør  

Gå til påmelding

Tidspunkt: 18.00- 20.30

Sted: Bakkenteigen kulturhus

Tema/ tittel: Våre barn og unge er viktige - god mat og aktivitet for kroppen og toppen 

Om foredragsholderne: Ole Petter Hjelle er lege, hjerneforsker og ettertraktet foredragsholder. Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring, forsker og forfatter og kjent som en av landets fremste kostholds-eksperter.  

Målgruppe: Foreldre, trenere, lærere, ungdom, og andre interesserte 

 

Onsdag 7. september

Når indre smerte kommer til uttrykk i utfordrende atferd, 11- 24 år

Når indre smerte kommer til uttrykk i utfordrende atferd  (11-24 år) 

Rebecca Bu Johansson (teamleder i barneverntjenesten)  

Trykk for påmelding

Tidspunkt: 14.15- 16.15

Sted: Scenen, Kulturhuset 37 

Enkel servering 

Tema/ tittel: Når indre smerte kommer til uttrykk i utfordrende atferd – Hvordan håndterer vi det? (Traumebasert omsorg) 11- 24 år 

Foredragsholder: Rebecca Bu Johansson (teamleder i barneverntjenesten)  

Målgruppe: Ansatte i kommune, NAV og fylkeskommune som jobber med barn, unge ( i alderen 11- 24 år) og familier 

Aktivitet og mestring for alle - foredrag for lag og foreninger - diverse foredragsholdere

Aktivitet og mestring for alle.
Foredrag for lag og foreninger.     

Gå til påmelding

Tidspunkt: 18.30 - 20.00

Sted: Horten Bibliotek

Enkel servering 

Om arrangementet: Aktivitet og mestring for alle. Foredrag for lag og foreninger.  

Hvordan legge til rette for aktivitet og bryte ned terskler for aktivitet? Noen barrierer er store og andre er små, men resultatet er ofte det samme: Barn og unge blir forhindret fra å delta i aktiviteter som kan gi de mestring, vennskap og bedre helse – både psykisk og fysisk. Hvordan kan vi jobbe sammen for å redusere barrierene?

Hvordan jobbe med utfordrende atferd i lag og foreninger? Avvikende atferd kan være vanskelig å håndtere når man jobber med en større gruppe barn og unge. Hvordan kan trenere, ledere og andre jobbe med utfordrende atferd i grupper og lag? Hvordan forstår og håndterer vi utfordrende atferd når det oppstår.

Foredragsholdere:

 • Anne Katrine Aas – Vestfold og Telemark idrettskrets. 
 • Rebecca Bu Johansson, barnevernpedagog og teamleder i barneverntjenesten
 • Kristine Sundberg, vernepleier- jobbet mye med inkluderende kunst- og kulturprosjekter
 • Malin Korshavn, Folkehelsekoordinator
 • Anders Engelstad, fritidskoordinator 

Målgruppe: Lag, foreninger, trenere, lærere og andre interesserte 

 

Torsdag 8. september

Elevrådskonferanse

Elevrådskonferanse 

Elevrådene og ungdomsrådet i Horten kommune

Tidspunkt: 10.15- 14.00

Sted: Kulturhuset 37 

 

Skolenærvær og utdanningsvalg - diverse foredragsholdere

 

Del 1: Utdanningsvalg

Diverse foredragsholdere  

Gå til påmelding

Del 2: Skolefravær

Diverse foredragsholdere  

Gå til påmelding

Tidspunkt: 18.00- 20.00

Sted: Horten bibliotek 

Enkel servering 

​Velkommen til et todelt foredrag om skole og utdanning!

Del 1

Tidspunkt: 18.00 - 19.00 

Tema/ tittel: Utdanningsvalg – Hvilke trender ser vi i arbeidslivet og hvordan kan du hjelpe din ungdom til å se mulighetene? 

Arbeidslivet er i stadig endring og vi inviterer til å bli bedre kjent med hvilke trender og tendenser vi ser. For at ungdom skal ta et godt utdanningsvalg for seg og sin fremtid er det viktig med god informasjon og mulighet til å bli kjent med seg selv. I løpet av denne timen vil du bli bedre kjent med hvordan du kan orientere deg i mulighetene ungdom har i dag slik at samtalen rundt utdanningsvalg blir enklere der hjemme.  

Foredragsholdere:

 • Linda Kvalheim (leder for arbeidsgruppen Gode utdanningsvalg og avdelingsleder for oppfølgingstjenesten i Horten)
 • Rikke Thronstad-Jensen (koordinator mellom næringsliv og utdanning)
 • Ann-Kristin von Betzen og Wanja Kyle (Markedsrådgivere, NAV)
 • Tom Erik Brattbakk (rådgiver, Horten videregående skole) 

Målgruppe: Foreldre 

Del 2

Tidspunkt: 19.00-20.00 

Tema/ tittel: Skolefravær – samarbeid for tilstedeværelse i skolen 

Hvordan kan kommune, foreldre og andre jobbe sammen for å forhindre bekymringsfullt fravær fra skolen og øke trivsel, nærvær og mestring i skolen? 

Foredragsholder: Cathrine Granerød, leder for arbeidsgruppen Skolenærvær og Tonje Nilsen, sosiallærer Orerønningen ungdomsskole

Målgruppe: Foreldre 

 

Fredag 9. september

Skolenærvær og fraværsforebygging - Cathrine Granerød, Elisabeth Døvik og Linda T. Jensen

Skolenærvær og fraværsforebygging 

 

Trykk for påmelding

Tidspunkt: 14.00 - 15.00 

Sted: Kulturhuset 37

Tema/ tittel: Skolenærvær og fraværsforebygging.  
Presentasjon av en modell for oppfølging som skal piloteres skoleåret 22/23.  

Foredragsholder:

 • Cathrine Granerød, leder for arbeidsgruppen Skolenærvær og leder for PP- tjenesten i Horten
 • Elisabeth Døvik, rektor Lillås skole. 
 • Linda T. Jensen, rektor Orerønnigen ungdomsskole 

Målgruppe: Ansatte i skole, barne- og familietjenesten og andre som jobber med barn, unge og deres familier i Horten 

 

Lørdag 10. september

Alle trenger en venn - kunst fra barnehager i Horten

Alle trenger en venn - kunst fra barnehager i Horten 
 

Ingen påmelding!

Tidspunkt: 11.00 - 13.00 

Sted: Horten bibliotek

Enkel servering for barna

Tema/ tittel: Alle trenger en venn 

Utstilling av kunst fra barnehager i Horten. De har laget malerier sammen om temaet vennskap.

Et nytt barnehage- og skoleår er i gang. Mange møter mange nye personer og alle trenger å oppleve tilhørighet og mestring. Alle trenger vi venner og personer som er gode mot oss, som vi kan gi omsorg og som vi kan ha det gøy med. Mange av barnehagebarna i Horten har malt og skapt kunstverk sammen, oppmuntret hverandre og delt opplevelser. Kom på utstillingen og se resultatet. Her kan både barn og voksne få noen gode tips til hvordan man kan være en god venn!

Program:

 • Eventyrstund klokken 11.00 og 12.00 
 • Åpning av utstilling klokken 11.30, Åpningsord av barnehagesjef Hanne Bakke. 

Målgruppe: Barn, foreldre og andre innbyggere 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284