Kulturskolen - en arena for god opplæring og spennende opplevelser

Ønsker du å utvikle dine kreative evner? Horten kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud i kunst- og kulturfag til barn og unge fra  0 - 19 år som bor i kommunen. Du kan få opplæring innen musikk og sang, visuelle kunstfagkulturkarusell og dansUndervisningen vil foregå som enkelt- eller gruppeundervisning etter hva som vurderes som den beste løsningen faglig og pedagogisk. Horten kulturskole tilbyr nå musikkterapi  som ordinært kulturskoletilbud. Kulturskolen tilbyr også tilrettelagt musikkopplæring

Kulturskolen arrangerer musikklek og babysang på biblioteket

For å få elevplass må du sende søknad via kommunens søknadsportal. Voksne kan få tilbud ved ledig kapasitet. Kulturskolen kan også tilby enkelte kortkurs. Det er anledning til å søke friplass. 

Kulturskolen ønsker å nå ut til flere, utvikle tilbudet for nye målgrupper, øke elevtallet og styrke eksisterende tilbud. For å få en elevplass på kulturskolen må du betale en egenandel. Kulturskolen har en gunstig søkenmoderasjonsordning.

Elevplass, utmelding og permisjon

Når du får elevplass må du betale en egenandel hvert halvår. Du er sikret elevplass inntil du sender skriftlig beskjed om at du slutter eller søker permisjon. Frist for permisjon eller utmelding er henholdsvis 01. desember og 01. mai for påfølgende semester. Permisjon kan gis inntil ett skoleår. (Kontaktinformasjon står nederst på denne siden.) Se også kulturskolens tjenestebeskrivelse.

Betalingssatser

Informasjon og gjeldende betalingssatser.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon: 25 % rabatt for barn nr 2, 30 % rabatt for barn nr 3,4 5. Rabatt kr 250 hvis man går på to tilbud. Kulturskolen tilbyr også noen kurs av kortere varighet. Pris på disse varierer ut fra omfang, gruppestørrelse og grad av ekstern finansiering.

Hva kan du forvente av oss?

 • God kvalitet på tilbudene som gis
 • Godt kvalifisert personale i alle funksjoner
 • Serviceinnstilling, omtanke og respekt
 • Fokus på et estetisk og motiverende læringsmiljø
 • Semesterplan fra lærer
 • Undervisningstid tilpasset det tilbudet de går på.
 • 36 uker ordinær undervisning. Noen av ukene vil det arbeides med særskilte utadrettede prosjekter med annen timeplan enn vanlig.
 • Utviklingssamtale med lærer minst en gang pr. skoleår og etter behov.
 • Melding til foresatte på sms dersom undervisningen må avlyses
 • Vikar blir normalt tilkalt ved sykefravær. Dersom kulturskolen må avlyse undervisningen flere enn 2 ganger pr semester, refunderes skolepengene med kr. 50,- pr gang for de som er utover 2 ganger.
 • Informasjon, nyheter og bilder på Facebook.

Lovhjemmel

Opplæringsloven § 13-6 sier noe om at det skal være et et musikk- og kulturskoletilbud i alle kommuner. (link) "Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles."

Horten kulturskole er organisert i kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling.

Mål

 • Gi alle elever muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag
 • Gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk
 • Styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse
 • Gi fordypningsmuligheter
 • Som lokalt ressurssenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse
 • I samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge
 • I samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling

Tilgjengelighet og kontortid

Har du spørsmål? Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Kontoret er åpent alle hverdager kl. 09:00-15:00.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kulturskole
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Storgata 37
  3182 HORTEN
 • Telefon
  33 08 57 31
  33 08 57 39
 • e-post
  kulturskolen@horten.kommune.no