Nyheter
Publisert 14.03.2017
Mosaikkbilde - gruppearbeid alle kunstelever

I visuell kunst får du anledning til å oppdage og utvikle dine evner i møte med ulike materialer, teknikker og virkemidler. Her er plass for fantasi og individuelle uttrykk, og vi vil gjøre undersøkelser, observere og reflektere rundt den kreative prosessen sammen. Vi vil hente kunnskap, nye perspektiver og inspirasjon til nye uttrykk fra ulike kunstnere og kunstverk. Gjennom eget arbeid og samarbeidsoppgaver vil du få skapende opplevelser og erfaringer. Dette er kunnskapstilegnelse uten fasitsvar. Det visuelle kunstfeltet er vidt og dekker mange ulike uttrykksmåter. I Horten kulturskole organiseres undervisningen i visuell kunst slik:

Tirsdager: hovedvekt på 3-dimensjonale uttrykk.
Vi jobber med skulptur og installasjon i ulike medier som leire, ståltråd, gips, gjenbruksmaterialer  m.m.

Onsdager: hovedvekt på 2-dimensjonale uttrykk.
Vi jobber med bildet i ulike medier som blyant, akvarell, akryl, collage m.m

Ledige plasser fra 8 år. Neste opptak er i august 2017

Tirsdag:  Kl 16.30 og  kl 18.30
Onsdag: Kl 13.00 og kl 16.30 

Onsdag: kl 18.00 Fordypningsgruppe 14 - 19 år
 

 

Publisert 14.03.2017

Horten kulturskole tilbyr nå musikkterapi som ordinært kulturskoletilbud. Musikkterapien vil skje sammen med Mari Aspaas Johannessen (permisjon 2018) som har masterutdannelse i musikkterapi fra Norges musikkhøgskole. Musikkterapeuten vil skape et musikalsk samspill med eleven og tar utgangspunkt i elevens ressurser og sterke sider. Relasjonen som oppstår mellom terapeut og elev er viktig, da alle mennesker har behov for meningsfylt samvær med andre. Med musikken som verktøy kan vi nå inn til elevene og gi dem følelsen av å bli sett og bekreftet for den de er. Fokus ligger på målsettinger knyttet til elevens opplevelse av trivsel, trygghet, glede og mestring.

Publisert 21.02.2017
Eirin Rognerud Vinner av Midgardprisen 2016

 

 

Den nasjonale konkurransen for unge utøvere innen klassisk musikk arrangeres på Karjohansvern 08. og 09. september 2018.  Utøvere mellom 8 og 22 år kan melde seg på som solist eller i ensemble. Eirin Rognerud, sang, vant Midgardprisen 2016. Påmeldingsinformasjon finner du på nettsiden  www.midgardkonkurransen.no

Publisert 21.02.2017

Tilbudet er for elever fra 11 år. Elevene vil lære å lage fantastisk musikk og egne låter via digitale verktøy. Opplæring i komposisjonsteori og bruk av digitale verktøy inngår i tilbudet. Tilbudet gis på torsdager. Elektronisk søknadsskjema. (Direkte til skjema)

Publisert 21.02.2017
Kor på kulturskolen

Kulturskolen har tilbud i sang til elever i alderen 7 - 19 år. Individuelt tilbud i sang fra 12 år. Du kan lære generell sangteknikk og får synge mange forskjellige sjangre. Korgruppene og sangelevene på kulturskolen deltar på mange spennende konserter og oppdrag i og utenfor kommunen. Søknad sender du via kommunens nettside.

 

 

 

Publisert 21.02.2017
Elevkonsert på Vektergården

Kulturskolen tilbyr individuell opplæring i tverrfløyte. Du kan få delta i orkester, spille alt fra lettere underholdningsmusikk til klassiske stykker; få mulighet til å spille sammen med andre som spiller gitar eller piano, og få samspill i mindre fløytegrupper. Du kan starte undervisning fra 6-7 år. I kulturskolen får du undervisning på fløyte i en liten gruppe eller på enetimer.

Det blir et kort introduksjonskurs på fløyte i løpet av våren 2017.

 

 

 

Publisert 21.02.2017
Oppslag

 

Familier som har lav inntekt kan søke om friplass på kulturskolen for sitt barn. Friplass tildeles etter søknad etter at elevplass er tildelt. Kriterier for friplass er at det dokumenteres i form av siste ligningsattest. Netto skattbar familieinntekt er på maks kr 380 000 for par med barn/maks  kr 200 000 for enslige foreldre. Søknadsfrist er 15. september/15. februar det skoleåret eller semesteret man får plass. Man må først ha tildelt skoleplass før man kan søke om friplass. Foresatte plikter å melde fra hvis familiens inntektsforhold endrer seg. Søknad om friplass skal sendes hvert år så lenge barnet har elevplass.

 

 

Publisert 21.02.2017

Kulturkarusellen er et tverrfaglig musikk- og kulturtilbud for de yngste, og elevene får smakebiter av de mange tilbudene kulturskolen tilbyr. Elever fra 4-7 år. Undervisningen er på tirsdager; Lærer er Mari Aspaas Johannessen. Elevene vil gjennom skoleåret få møte forskjellige kunstuttrykk og flere elevgrupper på kulturskolen. Nye elever kan begynne i august 2017.

Publisert 15.09.2016

Kulturskolen sender hver vår brukerundersøkelse til alle foresatte. Takk til alle som svarte på undersøkelsen våren 2016. Vi fikk viktige tilbakemeldinger på faglig utvikling, informasjon og kommunikasjon, kvalitet på lokaler og utstyr, prisnivå og samarbeid mellom skole og hjem. 30 % av elevenes foresatte svarte på undersøkelsen - noe vi er veldig fornøyd med. Svarene vil bli benyttet i vårt arbeid med forbedring av kulturskoletilbudet.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kulturskole
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Storgata 37
  3182 HORTEN
 • Telefon
  33 08 57 31
  33 08 57 39
 • e-post
  kulturskolen@horten.kommune.no