Hva koster det

Klikk for stort bilde

Kommunestyret vedtar satser for skolepenger, instrumentleie/ depositum og søsken-moderasjon i kulturskolen. Fakturering skjer midt i hvert halvår. Instrumentleie kommer i tillegg for deg som leier instrument. Alle som leier instrument må betale et depositum på kr. 500,- når instrumentet utleveres. Du får pengene tilbake når du leverer instrumentet.

Disiplin Pris pr år Pris pr semester
Gjeldende betalingssatser fra 01.01.2019:
Instrumentopplæring og sang, komposisjon, musikkterapi og visuelle kunstfag 3800 1900
Samspill/orkester Gratis Gratis
Korgrupper 2700 1350
Dans 2700 1350
Dans to tilbud pr uke 4200 2150
Kulturkarusell og Musikklek 2700 1350
Babysang 0-18 måneder på Cafe Gul Gratis Gratis
Musikkklek 2-5 år på biblioteket Gratis Gratis
Instrumentopplæring voksne  (Voksne kan få tilbud ved ledig kapasitet.) 7400 3700
Ekstrasats fordypningstilbud Visuelle kunstfag 3200 1600
Instrumentleie 900 450
Depositum for leie av instrument: kr 500    

Satsene inkluderer undervisningsmateriell.

Utvidet undervisningstilbud

Det er mulig å søke om utvidet undervisningstilbud (to elevplasser) i tilbud der det er ledig lærerressurs. Man betaler da dobbelt pris.

Søskenmoderasjon

25 % rabatt for barn nr 2 og 30 % rabatt for barn nr 3,4,5... Rabatt på kr 250 pr semester hvis man går på to tilbud. Kulturskolen tilbyr også noen kurs av kortere varighet. Pris på disse varierer ut fra omfang, gruppestørrelse og grad av ekstern finansiering.

Friplass

Familier som har lav inntekt kan søke om friplass på kulturskolen for sitt barn. Friplass tildeles etter søknad etter at elevplass er tildelt. Kriterier for friplass er at det dokumenteres i form av siste ligningsattest.

Netto skattbar familieinntekt er maks kr 410 000 for par med barn/maks kr. 205 000 for enslige foreldre. Søknadsfrist er 15. september / 15. februar det skoleåret eller semesteret søknaden gjelder. Man må først ha tildelt skoleplass før man kan søke om friplass. Foresatte plikter å melde fra hvis familiens inntektsforhold endrer seg. Søknad om friplass skal sendes hvert år så lenge barnet har elevplass. Søknadsskjema ligger på kommunens skjemaside.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kulturskole
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Storgata 37
  3182 HORTEN
 • Telefon
  33 08 57 31
  33 08 57 39
 • e-post
  kulturskolen@horten.kommune.no