Musikkterapi

Horten kulturskole tilbyr nå musikkterapi som ordinært kulturskoletilbud. Musikkterapien vil skje sammen med Mari Aspaas Johannessen som har masterutdannelse i musikkterapi fra Norges musikkhøgskole. Musikkterapeuten vil skape et musikalsk samspill med eleven og tar utgangspunkt i elevens ressurser og sterke sider. Relasjonen som oppstår mellom terapeut og elev er viktig, da alle mennesker har behov for meningsfylt samvær med andre. Med musikken som verktøy kan vi nå inn til elevene og gi dem følelsen av å bli sett og bekreftet for den de er. Fokus ligger på målsettinger knyttet til elevens opplevelse av trivsel, trygghet, glede og mestring.

En musikkterapeut jobber ofte mot utenom-musikalske mål, som for eksempel sosial trening, motorisk trening, språk, konsentrasjon, oppmerksomhet. Musikken fungerer som verktøy, og ofte kan samhandlingen bety mer for eleven enn selve musikken. Musikkterapeuten tar utgangspunkt i den kliniske anvendelse av musikken og ser derfor musikken som et middel til kommunikasjon og selvuttrykk.

Musikkterapien kan organiseres på forskjellige måter ut fra hva som er det enkelte barns behov; enetimer, gruppetimer, band eller kor. Tilbudet er først og fremst rettet mot barn og unge med spesielle behov. Musikkterapitilbudet tilpasses den enkelte og kan også gis til unge voksne.

Ta kontakt med kulturskolen ved behov for ytterligere informasjon.

Flere barn og unge får nå et individuelt tilbud om musikkterapi i kulturskolen enten alene eller i gruppe. Det er mulig å gi tilbud til enda flere. Kulturskolen tilbyr også Musikkterapi til barnehager og skoler i Horten kommune.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Øystein Sandtrø
Rektor
Tlf: 33085731
Mob: 95429922

Kontakt

 • Horten Kulturskole
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Storgata 37
  3182 HORTEN
 • Telefon
  33 08 57 31
  33 08 57 39
 • e-post
  kulturskolen@horten.kommune.no