26.07: Smitte- og vaksinasjonsrapport, uke 29

 Kommunevåpen - Klikk for stort bilde 

Lav smitte, men også lave vaksinetall. Se oversikten og prognose for de kommende ukene. Vi har også informasjon om registrering av vaksine tatt et annet sted.

Smittesituasjon uke 28-29

 Det ble påvist covid-19 hos tre personer i uke 28 og hos to personer i uke 29. Fire av disse fem har kjent smittekilde.

Les: Kommuneoverlegens risikovurdering, uke 30.

Se også: Nøkkeltall for Horten kommune

Vaksinering mot covid-19

Uke 29

Antall doser vaksine satt i uke 29:

Vaksine uke 29
Dose 1 Dose 2 Totalt
1527 165 1692

Se også: Framdriftsplan, vaksinering i Horten kommune

Uke 30-31

For første gang siden vaksineringen i Horten startet, går vi mot en uke der vi har flere vaksinedoser enn innbyggere som ønsker å vaksinere seg.

Det er dermed en del ledige timer til dose 1 i uke 30 og 31 som vi oppfordrer innbyggerne til å benytte seg av.

Uke 32

Fra uke 32 er det svært få vaksiner som leveres til dose 1.

Vi har avklart med FHI at overskuddsdoser fra uke 30- 31 kan brukes til dose 1 i uke 32.

Framskynde dose 2

Med mindre ekstraordinære situasjoner krever det, har ikke kommunen anledning til å fremskynde vaksinering for dose 2.

FHI har besluttet at 12 ukers intervall skal opprettholdes og at kommunen ikke kan planlegge å fremskynde dose 2, dette selv om kommunen har overskuddsdoser.

NB! Du trenger ikke ringe vaksinetelefonen eller møte opp på Ekserserhuset for å få dose 2 tidligere. Forhold deg til oppsatt time. Endrer situasjonen seg, får du beskjed.

Les også: Sommervaksinering, prognoser og viktige justeringer (artikkel FHI)

​Bestille time til vaksinasjon

Vi anbefaler alle som får SMS fra Helseboka om å logge seg inn for å booke time til vaksinering. Møt presis til oppsatt time.

Står du i vaksinekø?

 • Registrer deg for vaksinasjon.
 • Fylle ut opplysninger om deg selv.
 • Når det blir din tur, vil du få en SMS av Helseboka.
 • Når du mottar SMS/tekstmelding, bestiller du selv dag og tidspunkt.

Gå til skjema for vaksinekø

Kan du stå på vår reserveliste?

Av ulike grunner vil det noen ganger være doser til overs som må brukes på kort varsel. Dersom du venter på vaksine og er tilgjengelig på kort varsel, kan du stå på reserveliste.

NB! Huk kun av for uker du vet du er tilgjengelig på kort varsel. 

Gå til skjema for reserveliste 

Har du vaksinert deg et annet sted?

Det er en del i gruppe 10 og 11 som oppgir å ha blitt vaksinert på drop-in i andre kommuner og bare skal ha dose 2 i Horten.

Vi har også studenter i Horten som har fått dose 1 i sin hjemkommune og som skal ha dose 2 her. Eller som ønsker dose 1 i Horten.

I tillegg er det innbyggere i Horten som av ulike grunner har fått vaksine i en annen kommune.

Alle disse kan registrere dette hos. Det vil også gjøre arbeidet med vaksinekøen smidigere.

Studenter til dose 2

Studenter som har tatt vaksinedose 1 i bostedskommunen skal kunne få vaksinedose 2 i studiekommunen.

Registrer deg for dose 2 her

Studenter, dose 1

NB! Studenter som ønsker også dose 1 i Horten, men ikke er folkeregistrert her, må registrere seg i vaksinekø.

Gå til skjema for vaksinekø

Drop in (dose 1) i annen kommune

Har du tatt vaksinedose 1 i en annen kommune, kan du fortsatt få vaksinedose 2 i bostedskommunen din.

Registrer deg for dose 2 her

Vaksinert et annet sted?

Vi ønsker at du som har fått vaksine mot covid-19 et annet sted registrerer det hos oss. Dette vil gjøre arbeidet vårt enormt mye lettere når vi kontakter innbyggere som står i vaksinekø.  

Gå til skjema for mottatt vaksine

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284