13.1.21: Myk start på vaksinasjonssenteret

Leder for luftveisklinikken i Horten, Askil Elvestad, fikk første stikk. Totalt fikk 12 av Hortens helsepersonell første dose Covid-19-vaksine onsdag 13. januar. Alexander Svanberg 12 helsearbeidere i Horten, i hovedsak fastleger og legevaktsykepleiere, fikk sin første dose koronavaksine på Ekserserhuset onsdag 13. januar.

Fra uke to har FHI åpnet for at utvalgte grupper helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten kan vaksineres mot covid-19 sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre.

1 av fem vaksiner kan prioriteres denne gruppen. Horten kommune har valgt å bruke disse dosene for å kunne opprettholde et godt helsevesen.

- De som vaksineres nå er de som er vanskeligst å erstatte. Det vil være kritisk for helsetjenesten dersom disse kommer i karantene eller blir syke, sier vaksinekoordinator Linda Mehammer.

Stort apparat

Til nå har vaksinasjon mot covid-19 primært foregått på sykehjemmene i Horten. Det har også vært gjennomført såkalt «vaksinasjon på hjul» til brukere av hjemmesykepleien. Onsdag var første gjennomkjøring i det som for kort tid siden var en gymsal på Karljohansvern, og som nå huser et operativt vaksinasjonssenter.

De første som fikk stikket var i hovedsak fastleger i Horten. 12 i tallet. En myk start, med andre ord.

- Vi hadde beregnet god tid, også for å tidlig oppdage om det er noen endringer som må gjøres i rutinene våre, forteller Mehammer. Hun er godt fornøyd med første gjennomgang.

- Slik vi er rigget kunne vi godt hatt flere vaksinasjoner i dag, sier Mehammer.

Og flere vaksinasjoner skal det bli. Det er estimert at vaksinasjonssenteret på Ekserserhuset kan håndtere 160 vaksinasjoner i timen.

Et knapphetsgode

Selv med mange kommunalt ansatte, samt frivillige fra Norsk Folkehjelp, Røde kors og Sanitetsforeningene i Horten i sving, vet man derimot fortsatt ikke når senteret vil gå for full maskin. Dette handler om tilgjengelighet. Når og hvor mange doser med covid-19 vaksiner som ankommer Norge – og til sist Horten.

- I flere måneder vil vaksinen være et knapphetsgode. Vi må derfor være forberedt på å stå i en situasjon hvor tusenvis av våre innbyggere ønsker å vaksinere seg fortere enn det vi får anledning til å tilby, sier kommuneoverlege Niels Kirkhus.

Vaksinen er frivillig. Takker man nei når tilbudet kommer, gis disse vaksinene videre til andre som venter.

- Med mindre noen må utsette vaksineringen av medisinske grunner, kan personer som først takker nei ikke nødvendigvis forvente å få et nytt tilbud før alle andre har vaksinen, påpeker Kirkhus.

Spørsmål? se her!

Ofte stilte spørsmål om koronavaksine

Skal jeg ta vaksinen når jeg har hatt covid-19? 
Kan jeg utsette timen?  

Det kan du kun gjøre hvis du har en medisinsk årsak. 

Ring vaksinetelefonen, 901 32 482, hver ukedag mellom klokken 09.00-11.00

Når vi har åpent for vaksinering på vaksinesenteret på Eksesernhuset kan du også ringe på vaksinetelefonen, 901 32 482.

Utenom det så kan vårt servicetorg ta i mot avbestillinger fra kl. 8.00-15.00 mandag til fredag. Telefon 33 08 50 00.

Er det fødselsår eller reell alder som gjelder?  

Fødselsår gjelder med unntak av de som er født i 2017. Alle som skal ha vaksine må ha fylt 5 år. 
 

Kan jeg si nei til en type vaksine? 

Ja, du kan velge vaksine, men det er ikke sikkert at vi på gitt tidspunkt har ønsket vaksine og at du må vente før du kan få ønsket vaksine. 
 

 

Jeg har ikke smarttelefon eller pc, hvordan får jeg registrert meg? 

En av dine nærmeste kan benytte sin bank-id og registrere deg inn i køen. 
Hvis ikke du har noen som kan hjelpe deg kan du ringe:

Vaksinetelefonen 901 32 482, hver ukedag mellom klokken 09.00-11.00.

Hvordan vet kommunen at jeg er i en risikogruppe?  

Fastleger i Horten har meldt inn alle sine pasienter som er i FHI sine risikogrupper. Horten Kommune vil melde pasienter som har bosted i andre kommuner videre til vedkommende sin kommune.

Spesialisthelsetjenesten kontakter deg dersom du skal ha dose 3 og da må du selv kontakte oss for timebestilling.

PS! Dersom du skal ha oppfriskningsdose vil du få innkalling fra oss på SMS eller brev. 

Er koronavaksinen trygg?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Alle vaksiner har imidlertid bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Les mer om utviklingen av koronavaksiner

 

Skal barna mine vaksineres?

Barn fra fylte 5år kan få vaksine. 

Her er informasjon fra FHI.

Følgende anbefalinger gjelder for barn og unge.​​​​​​​

Reiser til og fra utlandet
Jeg ønsker mer informasjon om koronavaksine

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284