Ofte stilte spørsmål

Spørsmålstegn - Klikk for stort bilde

Her vil du finne svar på spørsmålene dine. Lurer du på mer? Bruk gjerne "fant du det du lette etter"-funksjonen nederst på denne siden.

Ofte stilte spørsmål om koronavaksine

Nå kan det forventes at jeg får vaksine mot covid-19?

I de første ukene av januar har Horten kommune fått leveranser på ca. 20 hetteglass med koronavaksine i uken. Dette tilsvarer omtrent 100 vaksinerte innbyggere i uken.

Tallet på antalldoser er omtrentlig. Fra produsentens side oppgis det å være minst 5 doser vaksine á 0,3 ml i ett multidose hetteglass. I noen tilfeller kan det derfor være nok overskytende vaksine i multidose hetteglassene til å ta ut 1-2 ekstra doser á 0,3 ml vaksine. 

Antallet doser vi får kan endre seg etter hvert som flere produsenter får godkjent vaksiner i Norge. Uavhengig av det er fordelingen av innbyggere i Horten (18 år og oppover) omtrent slik:

innbyggere
innbyggere
Aldersgruppe ≈ antall innbyggere
85+ 670
75-84 1900
65-74 3100
55-64 3600
45-54 4000
18-44 8800

Listen over innbyggere er ikke helt nøyaktig, men gir likevel et godt bilde over hvor mange personer det er i hver aldersgruppe som kan få vaksinen i Horten kommune. Videre har FHI gitt klare anbefalinger over hvem som bør prioriteres først.

Når du blir vaksinert og hvor lenge du må vente avhenger med andre ord av både hvor mye og hvor ofte vi får vaksiner til Horten. Hvilken aldersgruppe du tilhører, om du jobber i en utsatt yrkesgruppe og om du har underliggende sykdommer som må prioriteres opp. Endrer smittesituasjonen seg, kan rekkefølgen også endres. Helt overordnet kan man likevel si at jo yngre og friskere du er, jo lenger må du vente på vaksine. 

Vaksinen er frivillig. Hvis noen takker nei når de får tilbud, gis disse vaksinene videre til andre som venter på vaksine. Med mindre noen må utsette vaksineringen av medisinske grunner, kan personer som først takker nei ikke forvente å få et nytt tilbud om vaksine før alle andre har fått et tilbud.

OPPSUMMERING

I flere måneder vil vaksinen sannsynligvis være et knapphetsgode. Vi må derfor lenge stå i en situasjon hvor tusenvis av våre innbyggere ønsker å vaksinere seg fortere enn det vi får anledning til å tilby. Kommunen setter raskest mulig alle de vaksinene de får tilgang til, og gir tilbud til befolkningen i tråd med de anbefalingene vi får om prioritering.

Les mer om: Framdriftsplan for koronavaksinasjon i Horten kommune

Skal jeg ta vaksinen når jeg har hatt covid-19? 

Ja, men du skal ha en dose med vaksine og den settes når det har gått 3 måneder etter at du ble friskemeldt fra fastlegen din. Ta kontakt med vaksinetelefonen(330 85 000,9-11) på hverdager og informer om dette!

Hvordan foregår selve vaksineringen? 

Vaksinen settes i overarmen. For å få full beskyttelse, må det gis to doser av vaksinen med minst 21 dagers mellomrom. Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter. Du kan ha med deg en ledsager hvis det er ønskelig. 

Hvordan blir vi kontaktet for å få vaksinen? 

Horten kommune ønsker at du stiller deg i vaksinekø på vår nettside. Når det blir din tur så vil du få en SMS med informasjon om hvordan du kan bestille time til vaksinering. Vi benytter FHIs prioriteringskiterier
Alle innbyggere skal få tilbud om gratis vaksine mot korona,  

Hva skjer hvis jeg ikke registrerer meg i vaksinekø, men vil ha vaksine?  

Innbyggere som registrerer seg i vaksinekø på vår nettside, blir kontaktet før de som ikke gjør det. Alle innbyggere med adresse i kommunen vil få tilbud om vaksine.  

Kan jeg utsette timen jeg har fått?  

Det kan du kun gjøre hvis du har en medisinsk årsak. 

 

Er det fødselsår eller reell alder som gjelder?  

Vi følger fødselsår etter FHI sine kriterier. 
 

Jeg er i karantene på angitt vaksinasjonsdagen jeg er tildelt, hva gjør jeg ? 

Du ringer vår vaksinasjonstelefon 33 08 50 00 som er åpen mandag til fredag kl. 9-11. 

Kan jeg si nei til en type vaksine? 

Nei, man må ta den vaksinetypen som man blir tilbudt.   
 

 

Jeg har ikke smarttelefon eller pc, hvordan får jeg registrert meg i vaksinekøen? 

En av dine nærmeste kan benytte sin bank-id og registrere deg inn i køen. 
Hvis ikke du har noen som kan hjelpe deg kan du ringe på vår vaksinasjonstelefon på mandag - fredag fra kl. 9-11, tlf.:  33 08 50 00. 

 

Hvorfor er naboen som er yngre enn meg vaksinert? 

Ikke alle forteller sine naboer om at de har underliggende sykdommer.  
 

 

Hvor står jeg i køen? 

Hvis du har fått en SMS om at du er registrert i vaksinekøen så er det bare å vente på en SMS til det er din tur. Vi har alltid oppdatert informasjon om hvilke grupper vi holder på med på vårt vaksinebarometer.  
 

 

Kan jeg og min partner som er i forskjellige aldersgrupper bli vaksinert samtidig? 

Nei, vi følger FHI sine prioriteringsgrupper.  

 

Jeg er xx år gammel og venter på operasjon/behandling. Kan jeg få vaksine før  det? 

 Nei, vi kan ikke avvike fra FHI sine prioriteringsgrupper. Dersom behandler ved sykehus eller annen institusjon mener du må vaksineres før de kan gi planlagt behandling, må vedkommende behandler/institusjon også stå for vaksineringen. 

 
 

Jeg har bostedsadresse i Horten, men oppholder meg ett annet sted, kan jeg velge hvor jeg vil ta vaksinen?  

Nei, du skal ta vaksinen i den kommunen som du har folkeregistrert adresse. 

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppen?  

Fastleger i Horten har meldt inn alle sine pasienter som er i FHI sine risikogrupper. Horten Kommune vil melde pasienter som har bosted i andre kommuner videre til vedkommende sin kommune. 

Hvordan får jeg dokumentert at jeg har vaksinert med to doser?  

Logg deg inn med BankID eller godkjent identifikasjon på  
https://tjenester.helsenorge.no/vaksiner og print ut et vaksinepass/bevis.  
FHI / Regjeringen jobber med et vaksinebevis som forventes å være klart i løpet av mai.  

 

Er koronavaksinen trygg?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Alle vaksiner har imidlertid bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Les mer om utviklingen av koronavaksiner

 

Når kommer vaksinen?

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt disse kommer og i hvor stort omfang.

I starten vil det derfor ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til de som trenger det mest først.

Du kan lese mer om utvikling og godkjenning av koronavaksiner på FHIs sider

 

Hvem kontakter jeg angående vaksinasjon?

Du kan stille deg i vaksinekø!

Foreløpig er omfanget av vaksinasjonen såpass liten at det kun er de som er 85 år eller mer som får tilbud om vaksinasjon.

Er du 85 år eller mer kan du bestille time på nett

Eller ringe: 330 85000 mandag-fredag, 9-11.

Du kan også vente til kommunen kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. 

I mellomtiden må vi alle være flinke til å følge de generelle smittevernsrådene, for å holde smitten nede.

Må jeg vaksineres?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Skal barna mine vaksineres?

Barn blir mindre syke av Covid-19 enn enn resten av befolkningen. Vaksinen er heller ikke testen på barn og unge. Vaksinasjon vil i første omgang derfor ikke anbefales til barn og unge under 18 år.  

Hvis jeg blir vaksinert, kan jeg reise hvor jeg vil?

Både EUs myndigheter og Verdens helseorganisasjon (WHO) ser på muligheten for å innføre et globalt vaksinasjonssertifikat for dem som er koronavaksinert (slik som for gulfebervaksinasjon). Tanken er at dette skal gi visse rettigheter til å fly, krysse grenser og delta på arrangementer. Dersom dette blir aktuelt, vil regjeringen vurdere om det skal innføres i Norge. I så fall vil FHI komme tilbake med informasjon om hvordan sertifikatene skal utstedes, og hvilke rettigheter de gir.

Jeg ønsker mer informasjon om koronavaksine

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284