Framdriftsplan for vaksinasjon i Horten kommune

Vaksine mot covid-19 - Klikk for stort bildeHorten kommune følger nasjonale retningslinjer om hvilke grupper som skal prioriteres først for vaksinering. 

Vi forventer følgende vaksinering for gruppe 8-11 per 14. juni - OBS! Vær oppmerksom på at det kan bli endringer:

 • Gruppe 8, 55-64 år: uke 23-25
 • Gruppe 9, 45-54 år: uke 25-26
 • Gruppe 10, 40-44 år og 18-24 år: uke 27-30
 • Gruppe 11, 25-39 år: uke 30-34

Framdrift, grafikk

  Klikk for stort bilde

Horten kommune fikk de første dosene med koronavaksine i begynnelsen av januar 2021. Antall vaksiner som Horten kommune får er bestemt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Horten kommune startet koronavaksinering for risikogrupper utenfor institusjon torsdag 21. januar 2021 (Uke 3) etter prioritert rekkefølge. I de kommende ukene vil vi fortsette å vaksinere innbyggere på Ekserserhuset på Karljohansvern.

Kort om koronavaksinen

Vaksinerte i Horten kommune

Listen utvides mandager i hver uke.

Vaksinasjonsprogrammet
Når Antall hetteglass Pfizer* Antall hetteglass AstraZeneca* Hvem vaksineres Dose 1 Fullvaksinert
Uke 1 19 Gruppe 1 (beboere) 114
Uke 2 20 Gruppe 1 (beboere og utvalgte helsepersonellgrupper) 118
Uke 3 26 Gruppe 1 (beboere og utvalgte helsepersonellgrupper) Gruppe 2 (85+ hjemmeboende) 156
Uke 4 45 Gruppe 1 (beboere og utvalgte helsepersonellgrupper) 154 119
Uke 5 91 Gruppe 1 (beboere og utvalgte helsepersonellgrupper) Gruppe 2 (85+ hjemmeboende) Gruppe 3 (75-84 år) 421 126
Uke 6 84 Gruppe 1 (beboere og utvalgte helsepersonellgrupper) Gruppe 2 (85+ hjemmeboende) Gruppe 3 (75-84 år) 344 160
Uke 7 64 10 Gruppe 1 (beboere og utvalgte helsepersonellgrupper) Gruppe 2 (85+ hjemmeboende) Gruppe 3 (75-84 år) 335 157
Uke 8 71 20 Dose to til 75+ og helsepersonell 212 426
uke 9 70 10 Helsepersonell og 75+ får dose 2. Vi får noen til dose 1 til innbyggere 75+. 40 innbyggere i gruppe 5 (AstraZeneca) 167 352
Uke 10 45 10 Helsepersonell mellom 18-64 år + gruppe 5 fra FHIs prioriteringsrekkefølge (55-64 år) som skal ha AstraZeneca. 75-84 som får Pfizer (kategori 3): Dose 1: 35 og dose 2: 225 36 234
uke 11 50 Innbyggere i aldergruppen 80-84 293 7
uke 12 88 75+ 457 61
uke 13 70 75+, gruppe 4 (høyrisiko 18-64 og alder 65-74) 384 36
Uke 14 128 gruppe 4 (høyrisiko 18-64 og alder 65-74) 768
Uke 15 154 gruppe 4 (høyrisiko 18-64 og alder 65-74) 923
Uke 16 128 gruppe 4 (høyrisiko 18-64 og alder 65-74) 768
Uke 17 175 gruppe 4 (høyrisiko 18-64 og alder 65-74) + gruppe 5 750 300
Uke 18 151 Gruppe 5 450 456
Uke 19 157 Gruppe 5 og gruppe 6 får dose 1. De som fikk AstraZeneca i uke 7 vil få dose to med Pfizer denne uken. 450 492
uke 20 164 De som fikk AstraZeneca i uke 8 vil få dose to med Pfizer denne uken. 35 951
uke 21 178 De som fikk AstraZeneca i uke 9 vil få dose to med Pfizer denne uken. 1068
uke 22 264 De som fikk AstraZeneca i uke 10 vil få dose to med Pfizer denne uken. 698 862
uke 23 238 752 664
uke 24 255 Gruppe 7 + 8 1080 450
Uke 25 317 Gruppe 9 1524 378
Uke 26 323 1938

*Antall hetteglass vaksine Horten mottar per uke

Tallet på antall doser er omtrentlig. Fra produsentens side oppgir Pfizer minst 5 doser vaksine i et hetteglass. I noen tilfeller kan det være nok overskytende vaksine til å ta ut 1-2 ekstra doser. Astra Zeneca oppga på sin side 10 doser per hetteglass. 

Når forventes det at jeg kan få vaksine?

Les: Vaksineringsscenario - Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19? (informasjon fra FHI)

Vi forventer følgende vaksinering for gruppe 8-11 per 14. juni - OBS! Vær oppmerksom på at det kan bli endringer:

 • Gruppe 8, 55-64 år: uke 23-25
 • Gruppe 9, 45-54 år: uke 25-26
 • Gruppe 10, 40-44 år og 18-24 år: uke 27-30
 • Gruppe 11, 25-39 år: uke 30-34

Når du blir vaksinert og hvor lenge du må vente avhenger av hvor mye, hvor mange typer og hvor ofte vi får vaksiner til Horten. Hvilken aldersgruppe du tilhører, om du jobber i en utsatt yrkesgruppe og om du har underliggende sykdommer som må prioriteres opp spiller også en rolle. Endrer smittesituasjonen seg, kan rekkefølgen på hvem som vaksineres og hvor mange hetteglass en kommune får også endres. Helt overordnet kan man likevel si at jo yngre og friskere du er, jo lenger må du vente på vaksine. 

Antall hetteglass - og med det doser - kan endre seg etter hvert som flere produsenter får godkjent vaksiner i Norge. Uavhengig av det er fordelingen av antall innbyggere i Horten (18 år og oppover) - som hver trenger to doser for å bli fullvaksinert - omtrent slik:

innbyggere
Aldersgruppe ≈ antall innbyggere
85+ 670
75-84 1900
65-74 3100
55-64 3600
45-54 4000
18-44 8800

Kilde: SSB. Listen over innbyggere er ikke helt nøyaktig, men gir likevel et godt bilde over hvor mange personer det er i hver aldersgruppe som kan få vaksinen i Horten kommune. Videre har FHI gitt klare anbefalinger over hvem som bør prioriteres først:

Når kan jeg få vaksinen?

I starten vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til de som trenger det mest først.
Prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Helsepersonell

Utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om koronavaksinasjon samtidig som eldre. Dette er på grunn av smittesituasjonen i Norge og at det er forventet at det blir flere utbrudd de neste fire ukene.

 

   

Begrunnelse for anbefalingene
 • De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har størst risiko for alvorlig forløp og død.  
 • Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt. 
 • Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene) 
 • Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for sykehusinnleggelser og død. 
 • Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der. 

Rekkefølgen kan endres avhengig av:  

 • hvor mye smitte det er i samfunnet 
 • hvor stort press det er på helsevesenet 
 • hvilke vaksiner vi får tilgang til  
 • kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper 
 • kunnskap om i hvor stor grad vaksinene hindrer spredning av sykdommen i samfunnet. 
Barn under 18 år

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er ikke testet på barn og unge. 
FHI anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år. 

For de som er ikke i risikogruppene

Det kan senere bli aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg. 

Vaksinen er frivillig. Hvis noen takker nei når de får tilbud, gis disse vaksinene videre til andre som venter på vaksine. Med mindre noen må utsette vaksineringen av medisinske grunner, kan personer som først takker nei ikke forvente å få et nytt tilbud om vaksine før alle andre har fått et tilbud.

Oppsummering

I flere måneder vil vaksinen sannsynligvis være et knapphetsgode. Vi må derfor lenge stå i en situasjon hvor tusenvis av våre innbyggere ønsker å vaksinere seg fortere enn det vi får anledning til å tilby. Kommunen setter raskest mulig alle de vaksinene de får tilgang til, og gir tilbud til befolkningen i tråd med de anbefalingene vi får om prioritering.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284